คำถามชีวิต

คงไม่ใช่ความบังเอิญที่เกิดเป็นคน ถ้าเช่นนั้นอะไรคือเป้าหมายสุงสุด ช

ชีวิตเกิดจากอะไร คนมาจากไหน ทำไมสิ่งมีชีวิตจึงมีการรับรู้ และทำไมคนเราจึงมีระดับในการรับรู้และสื่อสารได้มากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่น ถ้าโลกเราเกิดจากกล่มแก๊ชร้อนจริง แปลว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกก็เป็นผลผลิตของกลุ่มแก๊ซร้อนเหล่านั้นด้วย แต่ทำไมแร่ธาตุไร้ชีวิตจึงกลายเป็นหน่วยชีวิตและมีความรู้สึกนึกคิดได้ สิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเป็นความบังเอิญ

ถ้าเช่นนั้นสิ่งมีชีวิตในโลกเกิดมาทำไม และคนซึ่งน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาการสูงสุดในทุกด้านในปัจจุบันนี้ควรมีชีวิติอยู่เพื่อเป้าหมายสูงสุดอะไร

เกิดมีชีวิตอยู่ เพื่อกิน อยู่ ทำงาน มีชื่อเสียง รวย และแล้วทุกคนก็รอวันตายเหมือนกันหมดนี้ คงไม่น่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายของการที่คนต้องอยู่ในโลกนี้แน่นอน

ถ้าเป็นเช่นนั้น คำตอบคืออะไร

7 ปีที่แล้วผมเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อว่า "เหลี่ยมมุมของชีวิตและจักรวาล" เป็นหนังสือที่พิมพ์แจกฟรีแก่เพื่อนมนุษย์ แต่ด้วยทุนจำกัดจึงพิมพ์ได้จำนวนหนึ่ง และเบื้องต้นตั้งใจว่าจะพิมพ์ครั้งเดียวก็พอ แจกเท่าที่ทำได้ และไม่พูดถึงเรื่องนี้อีก แต่ตอนนี้กำลังคิดว่าจะทำผิดสัญญานั้น โดยจะค่อย ๆ นำมาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สนใจ และอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นทำในสิ่งที่คนหรือมนุษย์ต้องช่วยกันทำก็ได้

แต่ด้วย file เดิม ไม่เก็บแล้ว เพราะตั้งใจจะพิมพ์ครั้งเดียว ดังนั้นที่จะนำเสนอในครั้งนี้ คงต้องทะยอยพิมพ์ ซึ่งก็ดีเหมือนกัน เพราะจะได้ค่อย ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน

และอาจจะมีการปรับปรุงข้อมูล และวิธีนำเสนอในบางส่วนเพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้สนใจมากขึ้น แต่ฐานคิดและเนื้อหาหลักคงเป็นเหมือนเดิม

แล้วจะค่อย ๆ นำเสนอแนวคิดต่อไป  ขณะเดียวกันถ้าท่านมีประเด็นที่น่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อน ก็กรุณาส่งคุยกันเข้ามาครับ

สมาน อัศวภูมิ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตและจักรวาลความเห็น (0)