จาก http://www.knowledgeboard.com คะ เป็นหนังสือรวม case studties ของการทำ KM ชื่อว่า Real- life Knowledge Management: case studies from the field 

ขนาด 16 MB ฟรีคะ แต่มีลิขสิทธิ์ Creative Commons คะ

http://www.knowledgeboard.com/download/3236/kb_ebook_web_version.pdf 

http://www.knowledgeboard.com/knowledgebank/book.html

อ่านแล้วมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ ดิฉันคงยังไม่ได้อ่าน แต่ดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วคะ