วันนี้ฉันขึ้นวอร์ดไปหาน้องที่ฉันพูดถึงเมื่อวาน

น้องได้รับการหย่าเครื่องช่วยหายใจ โดยการใช้ T-piece ผ่านทางท่อเจาะคอ

น้องหายใจสม่ำเสมอดี ไอได้แรงดี เสมหะไม่มากนัก เสียงหายใจฟังจากปอดทั้งสองข้างชัดเจนดี

วันนี้น้องจึงถูกย้ายออกจากห้องไอซียูประสาท ไปอยู่ ซับไอซียูประสาท

เพราะต้องดูแลเรื่องทางเดินหายใจต่อ

คุณแม่ของน้องบอกว่าจะให้พยาบาลพิเศษมาช่วยเฝ้าไข้

เกณฑ์ที่ใช้ในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ (นพ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์)

  1. ผู้ป่วยไอได้แรงดีพอสมควร อาจสังเกตได้ขณะทำการดูดเสมหะ
  2. ไม่ใช้ยาเพิ่มความดันหรือใช้ในระดับต่ำมากและไม่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
  3. PaO2/FiO2 >200
  4. PEEP<หรือเท่ากับ 5 cmH2O
  5. f/Vt(rapid shallow breathing) < 100 breaths/min/L

 

เกณฑ์ทั้ง 5 ข้อ ครอบคลุมถึงระบบการทำงานของระบบการหายใจทั้งหมด

โดยการไอบอกถึงระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่ดี

ยาเพิ่มความดันบอกถึงระบบการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ดี

PaO2/FiO2 และPEEP บอกถึงการแลกเปลี่ยนของก๊าซดี

ส่วน f/Vt เป็นค่าดัชนีที่บอกถึง lung mechanic โดยรวมที่มีความไวและความจำเพาะที่ดีที่สุด การวัดค่าให้วัดในช่วงที่ผู้ป่วยหายใจเอง โดยไม่ได้เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลา 1 นาที ค่าที่มากกว่า 100 บอกถึงภาวะผู้ป่วยหายใจเร็วและตื้น แสดงว่าผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงหรือต้องใช้แรงในการหายใจอย่างมาก

หวังว่า น้องคงได้รับการฟื้นฟูจนสามารถหายใจได้เองโดยไม่้ต้องพึ่งพาออกซิเจนทางการแพทย์และกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านในเวลาอันรวดเร็ว