เมื่อวานนี้ตั้งสติมั่นว่าจะทำหลายอย่างเหลือเกิน คือเช้าทำงานวิจัยที่หัวหน้า จะต้องส่ง พอช่วงคำกลับถึงหอก็จะทำงานวิจัยของตัวเอง แต่ความเป็นจริงคือ ทำงานให้หัวหน้าถึงบ่ายแล้ว นักศึกษาที่จะจบเอาเล่มมาให้ตรวจ และก็ต้องไปซื้อของที่เซียร์เพื่อจัดการกับเรื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำงาน กลับมาก็ตรวจงานให้นักศึกหษาไม่อยากให้ค้างอยู่ จบไปจะได้หางานทำ

ตอนซักเที่ยงคืนเอาเมล์ที่อาจารย์ภีมส่งมาให้อ่านดูแล้ว งานที่เราทำมีพอสมควรแต่ก็ไม่มาก

ที่ต้องบอกว่าทำพอสมควรเพราะว่าเราไม่สามารถไปบังคับกะเกณฑืให้ชุมชนทำอย่างที่เราต้องการได้ต้องถามความต้องการเค้าอีก ไม่เช่นนั้นการเข้าไปวิจัยอาจเป็นการสร้างความแตกแยกหรือถือตัวว่าดีเกินไปทั้งที่เราตั้งใจดีที่จะเข้าไปพัฒนา ต้องบอกว่านานาจิตตัง

เรื่องราวที่อาจารย์ภีมอยากเรียนรู้ผ่านพวกเราเท่าที่จัดแบ่งแล้วมี ๕ เรื่อง

๑) การสร้างการเรียนรู้เพื่อให้ อปท.เป็นหน่วยสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

ทางเครือข่ายตำบลในคลองได้ของบเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาและดำเนินงานเครือข่ายต่อเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาทอาจจะดูว่าน้อยแต่เท่าที่คุยคือเมื่อเค้าเห็นผลงานเค้าก็จะพิจารณาเอง ควรร่วมมืออีกรูปแบบคือเราใช้ความสนิทสนมส่วนตัวในการคุยกันมากกว่า

๒) บทบาทหน่วยงานสนับสนุนซึ่งมีหน้าที่โดยตรงและอยู่อย่างต่อเนื่อง

นักวิจัยกำลังจะเล่นบทบาทใหม่ เดิมต้องอาศัยประธานกองทุนเป็นหลักที่จะติดต่อประสานงานเพราะเห็นว่ราน่าจะดีกว่าเราเพราะยังเด็กเค้าอาจจะไม่เชื่อถือ เปลี่นความคิดใหม่ละ ครั้งนี้จะประสานงานเองอยากรู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น หรืออาจจะไม่เกิดอะไรเลยก็ได้

๓) การจัดการความรู้ภายในระดับตำบล(เครือข่าย) ระกับกลุ่ม (กองทุน) และระดับสมาชิก

๔) ศึกษาสภาพชุมชน เพื่อประกอบการวิเคราะห์เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาทั้ง ๓ ระดับ

ต้องยอมรับความเป็นเมืองที่จะมาหาเวลานั่งจับเข่าคุยกันนานาคงยากอาศัยแต่ช่วงจังหวะเหมาะๆหก็เข้าชาร์ทแบบไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัว ครั้งไหนที่นัดเป็นกิจจะลักษณะก็จะหงอยทุกครั้ง แต่ถ้าไปแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงจะเกิดเรื่องมากกว่า

๕) การศึกษาสภาพภายนอก ทั้งเรื่องของ อปท. กับระบบสนับสนุนที่รวมทั้งนโยบายและกลไก

ตำบลในคลองสามารถเก็บภาษีได้ปีละไม่กี่ล้านประมาณ 400 ล้านกระมัง ทำให้การเมืองในพื้นที่ค่อนข้างรุนแรง

ระบบสนับสนุนภาครัฐ เราก็พยายามเข้าไปใช้บ่อยขึ้นระยะหลัง ทั้งเรื่องของการขออำนาจจาก กทบ ในการฟ้องพวกที่ไม่มาชำระคืนเงินกู้ แต่ปัญหาคือเครือข่ายมีแต่หน้าที่ ไม่มีอำนาจ บางครั้งการทำงานก็ยากอยู่ในพื้นที่ที่มีอะไรอะไร เยอะๆๆๆๆๆๆ