หลังจากที่อาจารย์ได้สอนโปรแกรมต่างๆทำให้ดิฉันมีความรู้เพิ่มขึ้นมากแต่ไม่ถึงกับดีมากเพราะเราไปอย่างช้าๆแต่มั่นใจขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้ให้ความกรุณาแต่หวังว่าอนาคตจะดีกว่านี้เพราะเห็นแสงสว่าง