การอบรมKM

KMครุศาสตร์
การจัดการองค์ความรู้ของคณะ จะต้องได้รับความร่วมมือกับบุคลากรทุกฝ่ายในคณะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการองค์ความรู้ของคณะครุศาสตร์ความเห็น (0)