วันนี้วันแรกของการอบรมก็มีความรู้สึกดี  การอบรมเพื่อความรู้ต้องศึกษาและควรจะเรียนรู้ในสิ่งที่ดีเพื่อประดับความรู้   และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานและชีวิตประจำวัน  แต่ก็ต้องตั้งใจให้ดีเพื่อความรู้  และยังได้เจอเพื่อน ๆ ต่างโรงเรียนอีกมาก  เดี่ยวนี้อะไร ๆ ก้ใช้คอมพิวเตอร์ไปหมดแล้ว  การพัฒนาก็ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามไม่ทันแล้ว  เราต้องตามให้ทัน