นโยบายความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย ฉบับที่ 2


ประกาศโรงพยาบาลเกาะช้าง

เรื่อง

นโยบายความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย   ฉบับที่  2 

 

เจ้าหน้าที่ทุกคน คือ หัวใจขององค์กร  และเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง  การไม่มีอุบัติเหตุถึงขันหยุดงานและการไม่เจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการทำงาน  คือ  เป้าหมายของเรา ดังนั้นทางโรงพยาบาลเกาะช้าง   จึงได้กำหนดนโยบายให้ทุกฝ่าย ทุกงาน  มีการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยในการทำงาน ควบคู่กับหน้าที่ประจำและโครงการอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง  ดังต่อไปนี้

1. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบความปลอดภัยในการทำงานของตนเองและหน่วยงาน

2. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพตามแผนงานด้านอาชีวอนามัย ทั้งตรวจสุขภาพประจำปี , ก่อนย้ายงาน , ก่อนประจำการ

3. จัดให้เจ้าหน้าที่ที่มีการเจ็บป่วยและอยู่ในภาวะการตั้งครรภ์  ไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้นหรือเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์  ทารกในครรภ์

4. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการเคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ อย่างถูกวิธี ตามหลักการของการยศาสตร์

5. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานในกลุ่มเสี่ยงทางอาชีวอนามัยทุกคน  ตระหนักถึงความเสี่ยงและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง ตามความเหมาะสมกับความเสี่ยง

   6. ทุกหน่วยงานที่มีสารเคมีอันตราย  ต้องมีรายชื่อสารเคมีดังกล่าว (Material  Safety  Data  Sheet : MSDS)  ปิดประกาศอย่างเปิดเผย  และต้องจัดทำแผนในการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการใช้งานอย่างเคร่งครัด

 

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

               

ทั้งนี้ ตั้งแต่   วันที่            ธันวาคม      2551   เป็นต้นไป

 

                                          ลงชื่อ

 

( นายปริญญา       โพธิแดง )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

หมายเลขบันทึก: 244495เขียนเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2009 00:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 กรกฎาคม 2013 11:46 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท