นโยบายความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย


ประกาศโรงพยาบาลเกาะช้าง

เรื่อง

นโยบายความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย 

 

เจ้าหน้าที่ทุกคน คือ หัวใจขององค์กร และเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง การไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานและการไม่เจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการทำงาน คือ เป้าหมายของเรา ดังนั้นทางโรงพยาบาลเกาะช้าง  จึงได้กำหนดนโยบายให้ทุกฝ่ายทุกงาน มีการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่กับหน้าที่ประจำและโครงการอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

1.โรงพยาบาลถือว่า ความปลอดภัย ในการทำงานเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกระดับที่จะร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทั้งของตนเองและผู้อื่น

2. โรงพยาบาลจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่ง สุขภาพอนามัย ที่ดีของเจ้าหน้าที่ทุกคน

3. โรงพยาบาลกำหนดเป็นนโยบายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย เพื่อรับผิดชอบ กำกับ ดูแล ติดตามในเรื่องสุขภาพของเจ้าหน้าที่ให้ แข็งแรง และ ปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

4. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของตนเองและหน่วยงาน

5. โรงพยาบาลจะสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่าย   ทุกงาน ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

   6. โรงพยาบาลจะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบายความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

                               

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่                 ธันวาคม 2551  เป็นต้นไป

 

                                          ลงชื่อ

( นายปริญญา           โพธิแดง )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

หมายเลขบันทึก: 244494เขียนเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2009 00:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 กรกฎาคม 2013 11:46 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท