คำนำคู่มืองานอาชีวอนามัย


งานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลเกาะช้าง โดยผู้รับผิดชอบงาน ได้พยายามจัดทำคู่มือการทำงาน เพื่อแจกจ่ายให้บุคลากรฝ่ายอื่นๆได้รับทราบแนวทางปฏิบัติงาน

คำนำ

โรงพยาบาลเกาะช้างเป็นองค์กรให้บริการสุขภาพที่มีสิ่งเป็นอันตรายแอบแฝงอยู่ที่เกิดจากกระบวนการทำงาน  และสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 

ได้แก่สิ่งคุกคามทางชีวภาพ  สิ่งคุกคามทางกายภาพ  สิ่งคุกคามทางเคมี  สิ่งคุกคามทางจิตสังคม  และสิ่งคุกคามทางการยศาสตร์  เช่น  เชื้อโรค  สารเคมี  แสงจ้าจากโคมไฟทำหัตถการ  เสียงดังในโรงซักฟอก  ก๊าซในห้องผ่าตัด  เป็นต้น   อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล   ซึ่งแม้ว่าผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลส่วนใหญ่นั้นเป็นที่มีความรู้ในการดูแลสุขภาพในระดับสูงกว่าบุคลากรด้านอื่นๆ   แต่ในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้อื่นนั้น  บางครั้งอาจมองข้าม หรือ ละเลยการดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อนร่วมงานได้ 

 

      โรงพยาบาลเกาะช้างมีความตระหนักถึงความสำคัญของภาวะสุขภาพของบุคลากรในองค์กร  จึงได้จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยขึ้น  ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย  ความรู้ด้านอาชีวอนามัย  นโยบายด้านอาชีวอนามัย  และ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงจากการทำงานงาน  เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาล เกาะช้าง  ยึดถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันต่อไป

 

หมายเลขบันทึก: 244493เขียนเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2009 00:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 กรกฎาคม 2013 11:46 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

Very good Idea!!!

Need to work with your team very much!

Occupational health nursing from CMU.

rabbit

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท