สรุป...การไปร่วมประเมินตนเองและหาช่องในการพัฒนาหน่วยงานของเรา

การเตรียม

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2552

พวกเราชาว รพ ศรีนครินทร์ ไปสัมมนา..เพื่อทบทวนแผนและจัดทำแผนปี 2553 ที่ สวิสเซอร์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ทบทวนแผนการดำเนินงานของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

เพื่อจะมาปรับแผนกลางปี โดยโครงการฯ  ทุกโครงการ ต้องเร่งทำภายใน  เดือนมิถุนายน

ถ้าทำไม่ทัน แต่ถ้าต้องการดำเนินการต่อให้ Confirm มาอีกครั้ง

ผู้อำนวยการฯ  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สรุปผลการดำเนินงาน ทบทวนตัวชี้วัดและโครงการกิจกรรม ในปี 2551   

สถิติผู้ป่วยที่มารับบริการ

 • OPD 728,498  คน

 • IPD 38,524 คน

เข็มมุ่งของเรา คือ

 • ผ่านการรับรองคุณภาพจาก พรพ 

 • บริหารข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 • พัฒนาระบบริหารและจัดการความเสี่ยงให้ครบวงจร 

 • พัฒนาการสื่อสารทั้งในและนอกวงการอย่างมีประสิทธิภาพ

 •  พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 

 • พัฒนาระบบบริการเพื่อเป็น รพ ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นเลิศเฉพาะทาง และ

 • สร้างความพึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

เข็มมุ่งทุกข้อ...ทำได้ค่อนข้างดี  แต่ยังมีข้อที่สามารถพัฒนาได้คือ การสื่อสารให้บุคลากรเราเข้าใจตรงกัน

..............

รองผู้อำนวยการฯ  โรงพยาบาลฝ่ายบริหารและแผน 

ได้นำเสนอ..การติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุข  พบว่า โครงสร้างบางอย่างก็สำเร็จแล้ว  โครงสร้างบางอย่างยังต้องดำเนินต่อไป

เราจะได้ตึกคลังเลือดใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างศูนย์หัวใจสิริกิตย์  แปลนสวยมากค่ะ

สิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลง คือ อาคาร 19 ชั้น จะมีการปรับชั้น 11,12 รับบริการห้องพิเศษ สามารถรองรับการให้บริการผู้ที่ต้องการห้องพิเศษได้มากขึ้น

ท่านรองฯ มีการนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ 

ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ  ในภาพรวมของประเทศไทย  เพิ่มขึ้นมาก

 • OPD ใช้เท่าไหร่เบิกเท่านั้น  ใช้เกิน 1 หมื่นล้าน   

 • IPD ถูกควบคุมโดยระบบ DRG  ใช้เกือบ 4 หมื่นล้าน

ดังนั้น รพ จะต้องมีการตรวจสอบเวชระเบียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  จะทำให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับการรักษาจริง  ตามแนวทางการบันทึกของแพทยสภา

กรมบัญชีกลาง..จะมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล โดยสุ่มเรียกตรวจสอบเวชระเบียน

ถ้าตรวจแล้วพบว่า  การเบิกที่ไม่มีหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย จะไม่อนุมัติการเบิกจ่ายในคราวนั้น และจะเรียกเงินคืนสำหรับกรณีเบิกจ่ายไปแล้วด้วย

............. 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ  กล่าวถึงแผนการรองรับ Reaccredit

ให้พวกเราประเมินตนเอง ทำ Overall scoring และ Gap analysis

 

ประเมินตนเอง (Overall scoring)และหา Gap analysis

เราพบกันที่นี่...คุณติ๋ว กฤษณา

 

รองหัวหน้าพยาบาล: พี่จินตนา บุญจันทร์ คอยดูแลและให้คำปรึกษา กลุ่มพวกเราอย่างขยันขันแข็ง

ทำให้..เราเข้าใจวิธีการทำการประเมินตนเองขององค์กรของเรามากขึ้นค่ะ

ช่วงเย็น

พวกเราไปเดินเล่นออกกำลังกายกัน  ชมบรรยากาศยามเย็น  พระอาทิตย์ตกดินสวยมาก ต้นปาล์มสวยงาม บริเวณรีสอร์ทมีสวนลิ้นจี่ กำลังออกดอก  ต้นไผ่เหลืองสวยงาม

 บรรยากาศสวยงามของรีสอร์ท

ถ่ายภาพกับคุณไก่_กัญญา

มีการมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ให้บริการดีเด่น ประจำปี 2551และทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ผู้ที่ได้มีทั้งหมอ พยาบาล น้องพนักงานการแพทย์ 

เพื่อนเราก็ได้ คือ คุณดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์  พยาบาลหน่วยไต

น้องพนักงานการแพทย์ คือ คุณพิกุล วิชายะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

............. 

24 กุมภาพันธ์ 2552 

ตื่นเช้า เราไปเดินออกกำลังกายกัน เพื่อสูดอากาศยามเช้า

พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

คนขายของ ตามมาขายให้พวกเราบริเวณหน้าที่พัก  แต่เช้า

มะขามหวาน ผักฟักแม้ว ปลาส้มกำนันจุล ฯลฯ

หลังจากรับประทานอาหารเช้ากันแล้ว  เราไปสัมมนาต่อและช่วยกันสรุปการประเมินตนเอง ถึงเที่ยงวัน

รองฯผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ.. นำเสนอการนำองค์กร พวกเราช่วยกันประเมิน ได้คะแนน 3-4 ยังไม่มี 5

พวกเราอภิปรายกันว่า.. มีเป้าหมายที่ท้าทาย ที่เราต้องทบทวนและนำมาสู่จุดเน้น การพัฒนาที่ชัดเจนและรับรู้ทั่วกัน มีการวางแผน เราควรพัฒนาจุดนี้ได้อีก

สำหรับ R2R&KM เราให้คะแนน 4.5 มีข้อมูลพร้อมใช้ นำเสนอใน KM medkku มี CoP มี KA เพียงแต่ถ้ารเราอยากทราบว่า มีผู้เข้าไปอ่าน โดยใช้ตัวนับ (Counter) ก็จะดียิ่งขึ้น

ผู้อำนวยการฯ  มอบหมายให้แต่ละหน่วยงาน  กลับไปทำการประเมินตนเองต่อ โดยการทำ Overall scoring & Gap analysis

การทำ Gap analysis

เราสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานในหอผู้ป่วยได้  งานบางอย่างไม่ต้องใช้งบประมาณ

โดยเฉพาะการทำ pt identification เราสามารถลงมือทำได้เลย โครงการไหนที่ต้องใช้งบประมาณ ก็เสนอขอมาได้

เมื่อเรามีการกระทำ( Action) ตามแผนแล้ว  เราจะสามารถปิดช่องว่างได้ (fill gap) ได้

สปสช จะมาเยี่ยมเราประมาณ พฤษภาคม ปีนี้

พรพ จะมาเยี่ยมเราภายในปีนี้เช่นกัน

พวกเรา..อภิปรายกันอย่างเข้มข้น

เดินทางกลับมาถึง รพ อย่างปลอดภัย เวลา 17.00น.

 

      

กลับถึง รพ ถ่ายภาพร่วมกับ  ท่านรองฯ จินตนา บุญจันทร์ ที่เดินทางไปกับเราค่ะ

หวังว่า..ทุกคนจะไม่ลืมการบ้านที่ ผอ วินัย ตันติยาสวัสดิกุล มอบให้นะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาล..เล่าเรื่องความเห็น (36)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

มาเป็นแก๊งเลย อิๆ

สบายดีนะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

 • น่าภาคภูมิใจจังเลยนะคะ
 • นี่แหละ..คนคุณภาพ
 • ชื่นชม  ๆ ค่ะ
 • ขอให้สนุก และมีความสุขกับงานทุกวันนะคะ
 • ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 

มีความสุขกับการทำงานครับพี่แก้ว...

ขอบคุณครับผม...

คุณธ.วั ช ชั ย

พวกเรามักพบกัน ในเวทีการสัมมนา แต่ใน รพ ไม่ค่อยพบกันค่ะ

bogger;   แก้ว ไก่ คุณติ๋ว คุณพนอค่ะ

น้องสีตะวัน

การไปร่วมประเมินหน่วยงาน  ทำให้เรารู้ว่าจะต้องกลับมาพัฒนาหน่วยงานย่อยของตนเองอย่างไร

หน่วยที่ได้คะแนนต่ำกว่า 3 ให้กลับมาพัฒนาและปิด gap จนได้คะแนนเกิน 3 ให้ได้ค่ะ

Mr.Direct

สุขในการทำงานทุกวันค่ะ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

คาดไว้ไม่ผิด ว่าพี่แก้วต้องรีบสรุปบทเรียน การบ้านมีทุกคนนะคะ ไม่ว่าผลการประเมินจะออกมา คะแนน เท่าไหร่ 1- 2- 3- 4- 5 เพราะกฎของการพัฒนา คือ มีการเริ่มต้น ต้องพัฒนาต่อ มีความก้าวหน้าและต้องมีความยั่งยืน อะไรประมาณนี้เท่าที่จำได้

 คุณพนอ pannornote

ก่อนลืมการบ้าน เราต้องสรุปไว้ค่ะ

เพิ่มเติมด้วยนะคะ ถ้าพี่ลืมประเด็นอื่นๆ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับพี่แก้ว สบายดีไหมครับ

สวัสดีคะพี่แก้ว

สรุปบทเรียนได้เร็วทันใจมากคะ

คิดถึงพี่แก้วนะคะ

ไม่บอกว่าเป็นสาวพยาบาลไม่ทราบนะคะ

แต่ละท่านวัยรุ่นมาก ๆ นะคะ

นิ่ม
IP: xxx.123.228.239
เขียนเมื่อ 

โห พี่แก้วขา

รวดเร็ว และสรุปประเด็นดีจัง

เยี่ยมมากๆเลยค่ะ

อย่างนี้ให้ 5 เลยเจ้าค่ะ

5555555555

ขอบคุณนะคะที่พวกเรามีพี่

อิอิอิ และพี่มีน้องน่ารักอย่างพวกเรา อะ

หนูนิ่ม

คุณหมอโรจน์
สบายดีค่ะ คุณหมอสบายดีไหมคะ

คุณไก่ ประกาย~natachoei ที่~natadee

เรามีโอกาสพบกัน สัมมนากัน สนุกสนานในการทำงานและได้ร้องเพลงกันนิดหน่อยค่ะ

น้องนิ่ม ผู้น่ารัก

ขอบคุณที่มามาช่วย ลปรร

ขอบคุณ...ที่เข้ามาเยี่ยมบันทึกพี่แก้ว

พี่จะรอไปเยี่ยมบันทึกนิ่มบ้างนะคะ

เขียนเมื่อ 
 • Hello Pii Pii,
 • Look so nice ka!!
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่แก้ว

 • รูปช่วงกลับถึงโรงพยาบาลนี้สุดเท่ห์เลยนะคะ ไม่มีวี่แววความเหนื่อยเลย ยิ้มเก๋กันทุกคน   ฝีมือคนถ่าย ใช้ได้ไหมคะ
 • ขอรูปไก่ด้วยนะคะพี่

คุณเกศนี

If you go with us. Should have more pictures of this beautiful.
miss you.

 

 น้องไก่...กัญญา

คนถ่ายภาพดีค่ะ ทำให้พี่ๆ look good.

                            รูปคุณไก่ค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะพี่แก้ว
 • เพราะกฎของการพัฒนา คือ มีการเริ่มต้น ต้องพัฒนาต่อ มีความก้าวหน้าและต้องมีความยั่งยืน
 • แอบมาก๊อบสำนวนพี่แขกค่ะ อิอิ
 • แล้วก็ดีใจมีโอกาสได้เข้ามาอ่านสรุปแผนของพี่แก้ว    หัวหน้าตึกคงจะมาขยายความต่อในโอกาสอันใกล้ใช่มั้ยคะ  ท่างานจะเข้าอีกแล้ว  อิอิ 
 • ในการทำงานถึงจะเหนื่อย แต่  เมื่อมองเห็นการเปลี่ยนแปลงดีดี  ก็ภาคภูมิ หายเหนื่อยนะคะ

 

เขียนเมื่อ 
 • พี่แก้วคะ  จะเรียนรู้การลงภาพแบบนี้ได้ที่ไหนคะ

 

น้องสุธิดา หมูหวาน

หัวหน้ารับแผนมาแล้ว จะต้องมีงานเข้าในเร็ววันแน่นอนค่ะน้อง

น้องสุธิดา

 • ขั้นแรกต้องมีภาพก่อนจาก my picture เรา 
 • resize ทำภาพให้มีขนาดไม่เกิน 512x384
 • ไปที่ไฟล์อัลบั้ม (อยู่ด้านขวามือ)
 • Upload ภาพเข้าไป (กรอกรายละเอียดและติดป้าย)
 • ถ้าจะนำภาพเข้าไปวางที่ไหน ก็นำ cursor วางไว้และคลิกด้านล่างบันทึก ตรงคลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ เราจะเห็นภาพที่เรานำมาไว้แล้ว ก็คลิกที่ภาพที่ต้องการได้เลยค่ะ 

 

ไปอ่านคู่มือเพิ่มเติมได้ค่ะ

http://gotoknow.org/manual

เขียนเมื่อ 
 • อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะ
 • มีความสุขนะคะ

 

 

แวะไปดูแลสุขภาพที่นี่...นะคะ

×÷•.•´¯`•)» บ้านรักษ์สุขภาพ «(•´¯`•.•÷×

 

IP: xxx.12.97.100
เขียนเมื่อ 

อากาศคงดีมากๆๆเลยนะคะ

น่าอิจฉาจัง

น้องมีนา

เขียนเมื่อ 

แวะมาส่งความคิดถึงค่ะ

สงสัย...เพลง...ที่บ้าน....ปลายฟ้า  ... มีปัญหา  ไม่มีเสียงซะงั้น

จะรีบแก้ไขให้นะคะ

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ว่าง ๆ  แวะไปฟังใหม่นะคะ

 

★•._.•★ ด้วยรอยยิ้ม & เสียงเพลง ★•._.•★

 

น้อง°o.O ปลายฟ้า O.o°
ทั้งอาหาร ทั้งเพลงนำมาให้ชม ขอบคุณสิ่งดีดี ที่มอบให้ค่ะ

 

น้องมีนา

วันหลังจะพาไปเที่ยวค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาชม

เห็นกิจกรรมทำดีมีสาระนะครับผม

umi

ยินดีที่มาเยี่ยมค่ะ

เขียนเมื่อ 

 

 

 

 

 

 

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาทักคนเก่งค่ะ
 • และส่งความคิดถึงจ๊ะ

happy monday

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะน้องแก้ว

โอ้โห  ไปทำการประเมินตัวเอง เสียไกลเลยคะ

ฝากความระลึกถึงทีมงานทุกท่านนะคะ

เอาใจช่วยนะคะ

แต่น้องแก้วอย่าลืมว่าหากประเมินได้ว่าเรามีคะแนนตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไปควรต้องมีหลักฐาน ให้ชัดเจนด้วย เพราะนั่นหมายความว่าระบบเรา ครบถ้วน บนพื้นฐานคุณภาพคะPDCA

หากว่าได้ ระดับ ๔ น่าจะมีตัวอย่างของ good หรือ best practice คะ ว่า เมื่อเทียบกับของคนอื่นๆ หรือเทียบกับของเรามีอะไรที่ดีขึ้นมากๆคะ พอที่จะเอาไปเรียนรู้ต่อได้คะ

เครียดไปไหมคะ น้องแก้ว?

แต่แม่ต้อยเอาใจช่วยมากๆๆคะ 

 

 • มาขอบคุณที่ไปเยือนเรื่องน้องไก่พาไปเที่ยวงานกล้วยไม้ครับ
 • อ่านบันทึกนี้แล้ว....ยากจัง....ถ้าจะทำงานให้ดี ๆ ...
 • ศรัทธาคนทำได้จังเลยนะครับ.....
 • เราน่ะ...คงเป็นรุ่นน้องพี่ชายนะ เพราะพี่ชายเป็น Aggie KKU 14
 • เป็นประธานเชียร์กลางด้วยนะ
 • เคยไปเยือนน้องพยาบาลเพื่อ(บังคับ) ให้น้องใหม่ทุกคณะต้องร้องเพลงคณะอื่นให้ได้ คณะละ 1 เพลง
 • ที่คณะเกษตร สาว ๆ พยาบาลไม่ชอบเดินผ่านเลย แถมอาจารย์ของพวกน้องไปฟ้องอาจารย์ของพวกพี่ว่า พวกพี่ชอบนั่งเป็นกลุ่ม แล้วนับก้าวเดิน ซ้าย ขวา ซ้าย ให้สาวพยาบาลเดินผิดเดินถูก
 • สมัยพี่ เราตัดเกรดร่วมกัน แพทย์ พยาบาล เกษตร ในวิชาพื้นฐาน เช่น organic chem. เป็นต้น
 • เกษตรเป็นฐานเกรดทุกทีเลย....(แค้นนัก)
 • พี่เก่ง(โม้)โรคพืช ก็เพราะตำราของท่านอาจารย์ไพโรจน์ จ๋วงพานิช ด้วยนะเนี่ย.....ระลึกถึงคุณครูเกษตรเสมอนะครับ
 • เม้นยาวนิดนึงนะน้องนะ....

(พี่ชาย) ชยพร แอคะรัจน์

เขียนเมื่อ 

ให้กำลังใจ อ.แก้วจ้า

ฝนตก ดูแลสุขภาพด้วยจ้า

ขอบคุณที่มาเยี่ยมค่ะ น้องKRUPOM

แม่ต้อยคะ ขอบคุณที่แนะนำค่ะ

อาจารย์ ชยพร แอคะรัจน์ คะ อาจารย์ไพโรจน์เป็นพี่ชายคนที่บ้านค่ะ ได้ยินข่าวจากไก่ค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ

คุณจันทร์ยิ้ม ขอบคุณจ้าที่เป็นห่วง

 

 

 

เขียนเมื่อ 

มาชม

ทายทัก

แบบสบาย ๆ นะครับ