ช่วงปี๋ใหม่เมือง ได้มีโอกาสไปเบิ่งอีสานใต้ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีษะเกศ อุบลราชธานี

ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการตะลุยเดินทางแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

ทางตรง ทางไกล ไม่เหมือนบนดอยบ้านเฮา

ภาพวิถีชีวิตตามรายทางมีเรื่องให้เรา ลปรร.กันเรื่อยๆ (เดินทางไปกับน้อง kmsabai)

สิ่งที่สังเกตประการหนึ่งที่สำคัญคือ รถยนต์ใหม่ๆ ตามหมู่บ้านมากมาย  

สิ่งนี้บอกได้อย่างหนึ่งว่า รถยนต์เป็นพาหนะที่ครัวเรือนขวนขวายเพื่อที่จะซื้อมา

ซึ่งมูลค่าแพงแสนแพง  ไม่ว่าจะซื้อด้วยเงินสด หรือ เงินผ่อน

หากมองในอีกแง่ก็อาจคิดไปถึงปัญหาในอนาคต

เมื่อหนี้สินครัวเรือนมากจนเกินที่จะจัดการได้ 

หนุ่มสาวที่กลับมาจากกรุงเทพมาเยี่ยมบ้านเกิด (ภาพนี้เห็นในวันแรกๆของปีใหม่ และ วันสุดท้ายของวันหยุด) ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่ชวนให้พวกเราคิด...

มีปรากฏการณ์ที่พอจะประมวลได้เหล่านี้จะได้นำมา ลปรร.ใน Blog ต่อไปครับ

  • การเดินทางของฝูงรถยนต์จากกรุงเทพบนถนนหลวงแผ่นดิน
  • การกลับมาเยือนถิ่นของหนุ่มสาว
  • นาทามที่เปลี่ยนไป
  • การเล่นสงกรานต์ของหนุ่มสาวที่อุบล
  • การเพิ่มขึ้นรถยนต์ใหม่ๆตามชนบท
  • การรุกรานของ นายทุนจากต่างประเทศ กรณี โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร ที่สุรินทร์
  • กระบวนการกำจัดขยะที่สุรินทร์
  • ด่านตรวจ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย (อพ.ปร. ตำรวจ ฯลฯ)

จะทยอยนำลงมาคิดและเขียนใน Blog เพื่อ ลปรร.กันครับ