สวัสดีค่ะ  องค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านเหล่าเถิน  ตั้งอยู่ที่อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Blog ของเรานะคะ  พวกเราเป็นองค์กรชาวบ้านที่ทำงานด้านการออมเพื่อสวัสดิการชุมชน  ปัจจุบันเป็นสมาชิกของเครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชนจังหวัดลำปางค่ะ  เราจะร่วมกันเขียนบันทึกลงใน Blog นี้นะคะ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ในการทำงานของพวกเราคงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ทำงานด้านนี้หรือผู้ที่มีความสนใจ  หากมีความคิดเห็นหรือคำแนะนำใดๆ  พวกเรายินดีน้อมรับค่ะ

                                                                                  ขอบคุณจากใจ

                                                                   องค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านเหล่า (เถิน)