ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวซึ่งไฟล์ที่แสดงอยู่นี้เป็นไฟล์ที่นามสกุล gif โดยการ publish จากโปรแกรม Flash ทำให้สามารถชมภาพได้ทันที ไม่ต้องรอโหลดแต่ข้อเสียคือไม่สามารถได้ยินเสียงได้ และการแสดงผลของสีได้ 256 สี ซึ่งแสดงเปรียบเทียบกันทั้ง 2 แบบ ลองคลิกชมได้ และผลงานชิ้นนี้ถ้าจะดีกว่าคือควรใส่เสียงบรรยายทักทายคำว่า "สวัสดีค่ะ"ลงไปด้วย มีแต่เสียงดนตรีประกอบเท่านั้น คลิกได้ ที่นี่