สวัสดีครับ  พวกเราองค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง  ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ Blog ของพวกเราครับ  พวกเราจะพยายามเขียนบันทึกเกี่ยวกับการทำงาน  รวมทั้งความรู้สึกต่างๆในการทำงานลงใน Blog อย่างสมำเสมอนะครับ  หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่ทำงานด้านนี้นะครับ  ยินดีต้อนรับทุกความคิดเห็น  ทุกข้อเสนอแนะครับ

                                                                              ขอบคุณจากใจ

                                                                      องค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริก