ลองดู : ขับเคลื่อน KM ให้เนียนอยู่ในระบบงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ 1


เพื่อให้เป็นไปตามที่พูดว่า "ให้เนียนอยู่ในเนื่องาน" นั้นเป็นอย่างไร

        

           เรื่องเล่าวันนี้ (22 ก.พ.52) เชื่อมโยงจากบันทึกที่แล้วครับ  เนื่องจากผมได้รับมอบจากองค์กรให้รับผิดชอบการจัดการความรู้(KM)  ก็คิดทบทวนในหลาย ๆ ด้าน เป็นเรื่องที่ยากไม่น้อย ที่สำคัญและทำก่อนที่คิดได้ ก็คือชวนคนที่สนิท ๆ กันมาหลาย ๆ คน   โดยคุยหารือเป็นการส่วนตัวก่อนสั้น ๆ พอให้รู้เจตนาของผม  ทั้ง พี่ เพื่อน  และน้อง (ทั้งในส่วนของสำนักงานระดับจังหวัด และระดับอำเภอ)   

         

         

          จนในที่สุดก็ได้ทำเป็นเรื่องเป็นราว  และเห็นพ้องกันว่าตั้งเป็นคณะทำงาน (สร้าง KM Team) ให้ทีมคุณเอื้อเป็นที่ปรึกษา  และได้ประชุมวางแผนเพื่อให้เป็นตามขั้นตอนและเป้าหมายที่ชัดว่าจะทำอะไรกันก็ตามบันทึกที่แล้ว ครับ  หลัก ๆ เพื่อ "เพื่อนช่วยเพื่อน"  ทำให้เนียนอยู่ในระบบส่งเสริมการเกษตร

  

          ท้าพิสูจน์ของการทำงาน  KM Team ครั้งแรก ในการลงสนามปฏิบัติจริง เมื่อวันที่ 17 ก.พ.52 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ กลุ่มอำเภอลุ่มน้ำปากพนัง  ที่ศูนย์อำนวยการและประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  เพื่อให้เป็นไปตามที่พูดว่า "ให้เนียนอยู่ในเนื้องาน" นั้นเป็นอย่างไร 

  

          กลุ่มอำเภอนี้มี  อำเภอเมือง  พระพรหม ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ชะอวด หัวไทร เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ และปากพนัง  มีจำนวนคน รวม ๆ แล้ว 83  ซึ่งก็เยอะ พอสมควร  เรา KM Team ไปกันตั้งแต่เช้า  เพื่อดูสถานที่ที่อำเภอปากพนัง(อำเภอเจ้าภาพ) ได้เตรียมประสานไว้ให้และก็จัดห้องประชุมไว้เรียบร้อยแล้ว  สามารถใช้เครื่องมือโสต ฯ ได้สะดวก   ทราบว่าทางเจ้าภาพได้เรียนเชิญท่านนายอำเภอมาพบปะในฐานะเจ้าบ้านด้วย   ก็เลยต้องปรับเวลาจากกระบวนการที่วางไว้เล็กน้อย  เนื่องจากถ้าแยกกลุ่มออกไปแล้วจะลำบากเวลาเรียกกลับมารวมใหม่ในเวลาสั้น ๆ   เพราะท่านนายอำเภอยังไม่ได้มาในช่วงเริ่มต้น  ก็อยากให้ทุกอย่างที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้ได้ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน   และก็รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่าท่านนายอำเภอติดราชการด่วนไม่ได้มาพบพวกเราแล้ว  ก็เริ่มกระบวนการตามที่อำเภอปากพนังเจ้าภาพกำหนดไว้  ส่วนเวทีเรียนรู้ผมบอกเจ้าภาพไว้ว่าเมื่อเจ้าภาพมอบมาแล้วเวลาคงเป็นของเรื่องการเรียนรู้ทั้งหมด  จนสิ้นสุดกระบวนการจึงจะเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นได้   เพราะจะทำให้เสียสมาธิและความลื่นไหลจะหายไป    

   

   

           เกษตรอำเภอปากพนัง  ท่านวิจิตร นวลพลับ  นำเสนอ   แนะนำ "อำเภอปากพนัง" ต่อที่ประชุม  และมอบเวลามายัง KM Team  โดยคุณนิพนธ์ สุขสะอาด ผู้รับผิดชอบงานระบบส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นปีแรกที่รับผิดชอบงานนี้ชี้แจงสั้น ๆ  และมอบมายังผมต่อ  ผมชี้แจง พอเข้าใจสั้น ๆ ให้พอเห็นเจตนา  ของ KM Team ว่าเรามีงานอะไรบ้างที่รออยู่ข้างหน้าและควรเอาประสบการณ์ของเรามาช่วยกันจัดการ   โดยเฉพาะ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ตามภาระกิจ  และแผนชุมชนที่จังหวัดกำลังจะจัดทำ  ซึ่งเกี่ยวโยงถึงกันวิเคราะห์ให้เข้ากันจะเป็นงานเดียวกัน  หลายคนมีประสบการณ์ทำได้ง่ายบูรณาการเก่งอยู่แล้วเอามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้างเพื่อให้เพื่อนได้เป็นแนวทางในการปรับใช้   และแยกกลุ่มกันไปซึ่งทุกอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้าทั้งหมด

 

  

          กลุ่มอำเภอนี้มีคนจำนวนมาก ได้ออกแบบกระบวนการพอสังเขป  ดังนี้ 

 • แยกไป  6 กลุ่มก่อน  กลุ่มละประมาณ 13 คน เพราะจะได้หารือแลกเลี่ยนประสบการณ์กันได้ทั่วถึง ทุกคน  เมื่อได้รับใบงานแล้ว
      - ให้วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนจนถึงขั้นตอนการทำแนวทางพัฒนา  (ข้อมูลชุม KM Team ได้เตรียมแจกให้กับทุกคนเป็นข้อมูลระดับเป็นสารสนเทศแล้ว)    ให้ดำเนินการวิเคราะห์ด้วยประสบการณ์ที่มีที่เคยทำผ่านมา ใช้เครื่องมือให้เต็มที่  จนถึงขั้นตอนตามกิจกรรมและเวลาที่กำหนดไว้  ครบเวลาที่กำหนดให้รวมกลุ่มใหม่
 • กลุ่ม 1 รวมกับ  2   กลุ่ม 3 รวมกับ 4 กลุ่ม 5 รวมกับกลุ่ม 6  นำผลจากกิจกรรม ขั้นตอนแรก มาสรุปรวมกันถึงขั้นตอน  แผนงาน/โครงการ พร้อมเตรียมนำเสนอ       
 • การนำเสนอ กำหนดเวลาเตรียมเนื้อหาให้เข้าใจได้ในเวลา  10  นาที  
       ผลการวิเคราะห์   กระบวนการจัดการวิเคราะห์ในกลุ่ม/เครื่องมือที่ใช้ในกลุ่มมีอะไรบ้าง
 • KM Team สรุปสาระที่ได้ในการเรียนรู้ทั้งหมดที่ได้จากประสบการณ์การทำงานของทุกคนเป็นภาพรวม
 • ดำเนินการขั้นตอน  AAR  (ซึ่ง KM  Team ตั้งใจอยากได้มาก ๆ ในส่วนนี้)

            การดำเนินการกิจกรรมในวันนี้  เป้าหมายมีซ้อนทับกันอยู่ในหลาย ๆ ด้าน คือ ต้องการให้ผู้ที่คิดว่ายังสับสนได้เรียนรู้ของจริงเข้าใจด้วยตัวเอง   ให้เข้าใจ KM เนียนในเนื้องานเป็นอย่างไร   ให้เข้าใจ KM เป็นเครืองมือใช้ตอนไหน

            ส่วนที่ลุ้นสำหรับ KM  Team  ในครั้งนี้  คือเมื่อจบเวทีแล้ว  83  คน  คิดอะไร   เรามีเวลากับจำนวนคนไม่สมดุลกันจึงให้แค่ผู้แทนกลุ่มได้พูด   4  คน ที่เหลือให้เขียนความรู้สึก  ผลออกมาเราต้องเลิกทำหรือทำต่อไป  แต่ในที่สุดก็เป็นกำลังใจให้  KM Team ได้ขับเคลื่อน "เพื่อนช่วยเพื่อน" กันต่อไป  เพราะกระดาษ A4 ที่ตัด 3 ส่วน  เป็นบัตรคำ  (ได้เขียนย้อนกลับมาทุกคน บางท่านด้วยความตั้งใจใส่ชื่อ พร้อมคำหน้าว่า "พี่......." และ "น้อง.......")  ที่แจกให้เพื่อเขียนความรู้สึก ว่าวันนี้เป็นอย่างไร  โดยไม่ใช้หลักการอะไรเลยผมขอร้องให้เขียนทุกคน ทั้ง บวก และ ลบ และโดยสรุปเขาบอกให้ทำต่อไปดีแล้วกรุณาอย่าเลิกหรือเปลี่ยนแปลงอีก

หมายเลขบันทึก: 243905เขียนเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2009 12:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:20 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (8)

สวัสดีครับ พี่วิทย์

น่าสนใจดี  จะนำไปปรับใช้มั่ง

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากค่ะ คุณชาญวิทย์ เป็น lo km ที่ดีค่ะ จะลองเอาไปใช้บ้างค่ะ

ยินดีแลกเปลี่ยนความเห็นค่ะ

 • KM Team สามารถชักนำ ให้เพื่อน-พี-น้อง  เดินไปด้วยกันได้
 • ขอคารวะ ครับ
 • เกษตรยะลา
 • berger0123
 • หนุ่ม ร้อยเกาะ

    ขอบคุณทั้ง 3  ท่านที่มาเยี่ยม กิจกรรมเพิ่งเริ่มขับเคลื่อนครับยังต้องเรียนรู้บริบทอีกเยอะนะครับ  พยามเก็บข้อมูลในบริบทต่าง ๆ ในส่วนของความรู้สึกเพื่อนร่วมงานอยู่นะครับ

เสียดายจังเลย

ไม่ได้อยู่ KM Team ของนครศรีฯ ด้วย...

เด็กบันทึก

ยินดีต้อนรับกลับนคร

เด็กบันทึก

ยินดีต้อนรับกลับนคร

กลับไปจะได้อยู่ฝ่ายยุทธฯ หรือป่าวค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง