บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน

อาหารและโภชนาการ

บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน

สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รา ยวิชางานบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  อาหารและโภชนาการ

    

         

บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบกิจกรรมการเรียน  การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว รายวิชางานบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาหารและโภชนาการ เรื่อง การประกอบอาหาร ซึ่งบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนที่จัดทำขึ้นนี้ ได้กำหนดเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนและผู้สนใจสามารถศึกษาเนื้อหาและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง       ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ มีการเสริมแรงแก่ผู้เรียนเป็นระยะๆ มีการเฉลยคำตอบในทันทีมีเนื้อหาและวิธีการเรียนที่เป็นระบบ โดยเรียนรู้จากง่ายไปหายาก ผู้เรียนจะค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าใจและปฏิบัติตนในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าอย่างถูกต้องและ เกิดประโยชน์   ต่อตนเอง

            ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและผู้สนใจนำไปพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงนวัตกรรมต่อไป สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม จากเมนูด้านล่างนี้

                      วาสนา  อาษาศรี

เล่มที่  1  อาหารดีมีคุณค่า

เล่มที่  2  การปฏิบัติตนและมารยาทในการรับประทานอาหาร

เล่มที่  3  การประกอบอาหาร

เล่มที่  4  การถนอมอาหาร

        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนความเห็น (5)

อิงอร
IP: xxx.26.67.175
เขียนเมื่อ 

เป็นบทเรียนที่ดีเนื้อหา รูปภาพ สีสันน่าสนใจดีค่ะ เหมาะสำหรับเด็กมีภาพประกอบที่นน่าสนใจดีค่ะ

อ้อ
IP: xxx.26.67.175
เขียนเมื่อ 

ดิฉันจะขอนำผลงานของคุณวาสนามาเผยแพร่ใช้กับนักเรียนดูนะคะ และจะนำมาดูเป็นตัวอย่างสำหรับการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูปประกอบวิชาอื่นต่อไปค่ะ

เตย
IP: xxx.47.238.70
เขียนเมื่อ 

รูปเล่มสวยงามเนื้อหาเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับวัยของเด็ก

อร
IP: xxx.31.101.141
เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาการพัฒนานวัฒตกรรม

นางสาวไพรัช บุญเดช
IP: xxx.147.59.165
เขียนเมื่อ 

สวยงามมากค่ะ น่าจะให้คัดลอกเป็นตัวอย่างบ้างน่ะค่ะ