Contact

เวทีคุณเอื้ออำนวย (๖)

  เริ่ม แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ด้วยกูรู ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช  

กูรู ศ.วิจารณ์ เปิด เวที ลปรร

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้เล่าให้พวกเราฟัง ของการทำงานของทีมงาน สคส ที่ได้คัดเลือก เฟ้นหา ผู้ที่ทำหน้าที่ อำนวยที่มีประสบการณ์สูง มา ลปรร โดยมี วัตถุประสงค์ สร้าง เวทีสร้างความคุ้นเคย นำ ครีมอำนวยประเทศไทย และ อยากได้ Knowledge Assest and Core Competence อาจเป็น เอกสาร เรื่องเล่า หรือVCD เผยแพร่


ประเด็นที่สำคัญ คือ การจัดตั้ง CoP คุณอำนวย ควรมีหรือไม่ ควรจะจัดอย่างไร วิธีการ ลปรร F2F หรือ B2B ควรมีการปรึกษากิจกรรมร่วมกัน เพื่อการ สร้างความยั่งยืนของขบวนการ KM


 สมมุติฐาน ที่มีการเชิญ คุณอำนวยมา ร่วม แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ที่บ้านผู้หว่าน ครั้งที่ ๒ นี้ เป็นการ ชุมชุนผู้มีประสบการณ์อยู่แล้ว ดึงสกัดความรู้เป็นหมวดหมู่ สร้างสนธิพลัง Syneregy ช่วยขับเคลื่อนบ้านเมือง  เกิด Learning Person
โดย สรุป ต้องเกิดความสงบสุข เป้าหมาย คือ Action ขับเคลื่อน KM and LO เพื่อบ้านเมืองของเรา

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 24276, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #km#k-sharing#facilitators#ทศพักตร์#คุณเอื้ออำนวย

Recent Posts 

Comments (2)

ศรีวิภา
IP: xxx.10.84.190
Written At 

เรียน อาจารย์ JJ

          อาจารย์ค่ะ ขอส่งข่าว เป็นตารางคร่าวๆ แต่ค่อนข้างแน่นอนจากน้องอ้อ (สคส.) ว่า... 

      25 พ.ค. นี้ ประชุมภาคีภาคราชการ ที่กรมส่งเสริมเกษตร แถวโรงแรมมารวย (ตรงข้าม ม.เกษตร)

 

      21 ก.ค. งานมหกรรมKM ราชการไทยสู่ LO จัดที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม.

 

      1- 2 ธ.ค. มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ที่ไบเทค

 

 น่าจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์สามารถพิจารณา เลือกและนัดหมาย...ให้ กลุ่มเครือข่าย ร่วมกับ สคส ได้นะค่ะ

 

                                         ศรีวิภา

JJ
IP: xxx.90.247.41
Written At 

เรียน ท่านอาจารย์ศรีวิภา

 กราบขอบพระคุณครับ ขออนุญาต ปรับตารางนัดหมาย ของ JJ ก่อนครับ เพราะ ทั้ง  25 พ.ค กับ 21 ก.ค มีนัดแล้ว แต่จะลองไปขยับครับ