กูรู ศ.วิจารณ์ เปิด เวที ลปรร

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้เล่าให้พวกเราฟัง ของการทำงานของทีมงาน สคส ที่ได้คัดเลือก เฟ้นหา ผู้ที่ทำหน้าที่ อำนวยที่มีประสบการณ์สูง มา ลปรร โดยมี วัตถุประสงค์ สร้าง เวทีสร้างความคุ้นเคย นำ ครีมอำนวยประเทศไทย และ อยากได้ Knowledge Assest and Core Competence อาจเป็น เอกสาร เรื่องเล่า หรือVCD เผยแพร่


ประเด็นที่สำคัญ คือ การจัดตั้ง CoP คุณอำนวย ควรมีหรือไม่ ควรจะจัดอย่างไร วิธีการ ลปรร F2F หรือ B2B ควรมีการปรึกษากิจกรรมร่วมกัน เพื่อการ สร้างความยั่งยืนของขบวนการ KM


 สมมุติฐาน ที่มีการเชิญ คุณอำนวยมา ร่วม แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ที่บ้านผู้หว่าน ครั้งที่ ๒ นี้ เป็นการ ชุมชุนผู้มีประสบการณ์อยู่แล้ว ดึงสกัดความรู้เป็นหมวดหมู่ สร้างสนธิพลัง Syneregy ช่วยขับเคลื่อนบ้านเมือง  เกิด Learning Person
โดย สรุป ต้องเกิดความสงบสุข เป้าหมาย คือ Action ขับเคลื่อน KM and LO เพื่อบ้านเมืองของเรา