การมีศรัทธาในความดีงาม... ยังไม่พอ   

การมีศรัทธาในเพื่อนมนุษย์... ก็ยังไม่พอ  

จะต้องมีศรัทธาในกำลังใจของตนเอง...อีกด้วย

 

เพราะอะไรล่ะหรือ ?

      

เพื่อ...มิให้เราต้องสะทกสะท้าน หวั่นไหวกับการตักเตือน ตำหนิจากผู้ที่ผ่านประสบการณ์มาแล้ว เขายืนได้มั่นคงแล้ว

 

เราอาจผิดพลาดและล้มลง... แต่เราจะลุกขึ้นมาอีก

 

ก็นี่คือชีวิต ...เราจะไม่เลี่ยงหนีจากชีวิต จะเผชิญหน้าและยิ้มรับกับทุกประสบการณ์ที่สอนให้เรา... เติบโตขึ้น

 

                                                                      (^___^)