การมีศรัทธาในความดีงาม...ยังไม่พอ  

การมีศรัทธาในเพื่อนมนุษย์...ก็ยังไม่พอ 

จะต้องมีศรัทธาในกำลังใจของตนเอง...อีกด้วย

 

เพราะอะไรล่ะหรือ?

      

เพื่อ...มิให้เราต้องสะทกสะท้าน หวั่นไหวกับการตักเตือน ตำหนิจากผู้ที่ผ่านประสบการณ์มาแล้ว เขายืนได้มั่นคงแล้ว

 

เราอาจผิดพลาดและล้มลง...แต่เราจะลุกขึ้นมาอีก

 

ก็นี่คือชีวิต...เราจะไม่เลี่ยงหนีจากชีวิต จะเผชิญหน้าและยิ้มรับกับทุกประสบการณ์ที่สอนให้เรา...เติบโตขึ้น

 

                                                                      (^___^)