คนดีสหเวช Happy Soul : 43 ดร.กาญจนา อู่สุวรรณทิม

43 ดร.กาญจนา อู่สุวรรณทิม

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  43  ขอแนะนำ 
ดร.กาญจนา  อู่สุวรรณทิม  นะคะที่มุ่งมั่นตั้งใจทำความดีค่ะ 

  Dscf4306

ดร.กาญจนา  อู่สุวรรณทิม

 • อาจารย์เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์  เมื่อวันที่  1  ก.ย.  42
 • สาขาวิชา  เทคนิคการแพทย์
 • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
  - รักษาศีลข้อ 1 งดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
  - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์  เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 
  - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม
  - รักษาศีลข้อ 5 งดเว้นการดื่มสุราเมรัย  ของมึนเมา
  - รักษาศีล 5  ในวันเกิดของทุกปี ตลอดชีวิต
  - รักษาศีล 5  ในวันที่ 5  ธันวาคมของทุกปี  ตลอดชีวิต

 

                                  นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                   20  ก.พ.  52

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (3)

Auitiez
IP: xxx.164.232.176
เขียนเมื่อ 

advisor ผมเองคร้าบบบบบบ

อาจารย์เปนคนดีและใจดีมากๆครับ

เก่งมากๆด้วย

เขียนเมื่อ 

มุ่งมั่นตั้งใจทำความดี...เป็นเรื่องที่ดีเยี่ยม

kanokwan
IP: xxx.123.234.161
เขียนเมื่อ 

ที่ปรึกษานู๋เองค่ะ

น่ารัก ใจดีมากๆ

รักอาจารย์ค่ะ