ได้อ่านบันทึก ของคุณชายขอบ หวงแหนภาษาถิ่น วันละคำ “กางหราง”
และ หวงแหนภาษาถิ่น วันละคำ “ดม”
แล้วเลือด  ลูกอีสาน พุ่งกระฉูด  อยากนำเสนอ ภาษาอีสานบ้าง
แต่เป็นคนที่ชอบผญา  และชอบพูดผญา จึงอยากเสนอ ผญาวันละสำนวน

ผะหยา หรือ ผญา เป็นคำภาษาอีสาน สันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจากคำว่า ปรัชญา เพราะภาษาอีสานออกเสียงควบ "ปร" ไปเป็น เช่น คำว่า เปรต เป็น เผต โปรด เป็น โผด หมากปราง เป็น หมากผาง ดังนั้นคำว่า ปรัชญา อาจมาเป็น ผัชญา แล้วเป็น ผญา อีกต่อหนึ่ง 

ผญา เป็นคำพูดที่คล้องจองกัน ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีสัมผัสเสมอไป แต่เวลาพูดจะ ไพเราะสละสลวย และในการพูดนั้นจะขึ้นอยู่กับจังหวะหนักเบาด้วย

ผญาวันนี้ขอเสนอ

"คันได้กินลาบซิ้นอย่าลืมแจ่วแพวผัก คันได้กินพาเงินพาคำอย่าลืมกระเบียนฮ้าง"

หมายถึง  ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้วก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง