คลิกเล่นได้เลย
กติกาการเล่น เกมฝีกสมองระดับโลก SUDOKU
1.เติมตัวเลขในแนวตั้งและแนวนอนให้ครบ 1- 9 (ต้องไม่มีเลขซำกัน)
2.ตัวเลขในบล็อกเล็กๆ ก็ต้องมี่เลข ครบ 1- 9 (ต้องไม่มีเลขซำกัน)