Tool Box เป็นเครื่องมือที่ใช้จัดการกับรูปภาพใน Flash ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรูปภาพ, ตกแต่งรูปภาพ หรือ การใส่สีให้แก่รูปภาพ

เราสามารถแบ่งกลุ่มการใช้ Tool Box เช่น

  • กลุ่มคำสั่ง Selection เกี่ยวกับการเลือก และกลุ่มคำสั่ง Edit เกี่ยวกับการวาดและการตกแต่งภาพ
  • กลุ่มคำสั่ง View เกี่ยวกับการมองภาพในรูปแบบต่างๆ
  • กลุ่มคำสั่ง Colors เกี่ยวกับการเลือกสีให้กับเส้นและสีพื้น
  • กลุ่มคำสั่ง Options เกี่ยวกับการแสดงคำสั่ง้พิ่มเติมของแต่ละคำสั่งที่เลือกใช้งาน