เอกสาร การเสวนาสมาชิกเครือข่าย 6-8 เม.ย.49

เมตตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทุกไฟล์ของการนำเสนอ การสรุปแต่ละช่วงมีอยู่ใน แผ่น CD

            ไฟล์ ข้อมูลทั้งหมดของการเสวนาสมาชิก ทาง มอ.ได้ให้ต้นฉบับให้แก่สถาบันสมาชิกสถาบันละ 2 ชุด สำหรับไฟล์เสียงและภาพการนำเสนอทุก CoP ได้ส่งเข้าไปที่ http://Thaiukm.org แล้วตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.49   โดยทีมงาน ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา มอ.วิทยาเขตปัตตานี เอกสารที่อยู่ในแผ่น CD ที่แจกไป นั้นจะมี powerpoint ทุกการนำเสนอ และ mapping ทุกกลุ่ม รวมถึงภาพถ่ายบรรยากาศการเสวนา ของกล้องทุกตัวในงาน  ขาดแต่ mapping แผ่นสุดท้ายของการทำ AAR ที่เขียนลงไม่ทัน  ทางฝ่ายผู้จัดจะนำขึ้นไว้บน thaiukm.org อีกครั้งค่ะ  และทางผู้จัดต้องเรียนมายังทุกท่านว่า มีไฟล์ จำนวนหนึ่งเกินไปเป็นไฟล์เบื้องหลังการถ่ายทำ ถูกเขียนเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ เนื่องจากคนส่งไฟล์ลืมบอกชื่อไฟล์ สุดท้ายที่จะให้เขียน คนเขียนเลยเขียนเข้าไปหมดทั้ง handydrive ที่ส่งให้  ทางเราจะส่งต้นฉบับใหม่ไปให้หลังสงกรานต์ ค่ะ  ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Telling by Mettaความเห็น (0)