เมื่อเช้านี้ (15 เมษา49)ดิฉันไปทำบุญที่วัดอัมพวันที่สิงห์บุรี     วันนี้หลวงพ่อเรียกว่าวันกตัญญู   เป็นวันที่ท่านจัดงานวันสงกรานต์        ท่านจะสอนให้พวกลูกศิษย์กตัญญูต่อแม่และทำบุญให้แม่ของท่านตั้งแต่ช่วงที่แม่ท่านยังมีชีวิตอยู่       ดิฉันไปเจอน้องๆพยาบาลหลายคนเช่นคุณรสสุคนธ์และครอบครัว     น้องจากไอซียู(ฉวีวรรณ?)     ดิฉันพบกับคุณนุชซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐ        คุณนุชให้หนังสือมาหลายเล่ม         ดิฉันพยายามอ่านหนังสือธรรมะที่ได้จากวัดอัมพวันหลายเล่ม     มีอยู่หนึ่งเล่มทีเขียนถึงทางที่จะนำเราไปสู่มนุษย์คือรักษาศีล 5 กุศลกรรมบรรถ 10    ปรากฎว่าดิฉันยังมีไม่ค่อยจะครบเลย      ในส่วนของความโกรธ(โทสะ)เป็นทางที่จะนำไปสู่นรก    ทางที่จะนำไปสู่เปรตและอสูรกายด้วยอำนาจโลภะ(ความโลภ)       ทางที่จะนำไปสู่เดรัจฉานด้วยอำนาจโมหะ(ความหลง)       ดิฉันเอามาให้พวกเราอ่านเผื่อว่าใครเผลอโกรธดิฉันจะได้ปรับใจทันค่ะ    เดี๋ยวตกนรกไม่รู้ด้วยเน้อ