ในการทำหน้าที่ "คุณอำนวย" ให้เกิดการ ลปรร ในหลายเวทีทั้งใน-นอกห้องเรียน ผมชอบใช้ภาพมาเปิดประเด็น  หาถูกใจไม่ได้ก็ตัดต่อ ปรุงแต่งเอาเองเช่นภาพนี้ไงครับ  สนุกที่ได้เห็นเขาเสนอความคิดด้วยมุมมองที่หลากหลาย  หลายครั้งได้ข้อสรุปที่ลงตัวโดยเราไม่จำเป็นต้องนำเสนอสิ่งที่อยู่ในใจเรา  เพราะมันเหมือนกันกับข้อสรุปที่เขาทำออกมา  แต่บางทีก็นำเสนอสิ่งที่เราคิดมาปิดท้าย  ให้เขาได้เห็นความเหมือน  ความต่าง และเกิดกำลังใจที่ได้เห็นเราเป็นแนวร่วม ..

               

 

      ท่านล่ะ ดูภาพแล้วคิดอะไรอยู่ บันทึกบอกความจริงในใจหน่อยน่ะ ... อย่าช้า  คนเขารออ่านอยู่นะ