หลังจากนำผลวิจัยเรื่อง "ฉลาดรู้" ไปทดลองในชนบทแถวสุพรรณบุรีมา 4 เสาร์ติดกันแล้ว  พบอะไรดีๆและน่าสนใจ  อย่างน้อย 3 ประการ


1. การเรียนอะไรอย่างไร้ความหมาย คือที่มาของความทุกข์ของผู้เรียน และปัญหาอีกหลายอย่าง
2. เด็กต้องการความรัก  การยอมรับ  และการให้โอกาสเพื่อให้เขาได้แสดงคุณค่าหรือศักยภาพที่มีอยู่ในตน
3. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  ไม่ว่าจะใช้เทคนิค หรือวิธีการที่เลอเลิศเพียงใด มีผลวิจัยและทฤษฎีใดมารองรับมากแค่ไหน  ต่างก็มีความล้มเหลวได้พอกัน  ถ้าจิตวิญญาณของครูผู้ปฏิบัติ  ยังไม่ได้รับการปฏิวัติ  อย่างถอนรากถอนโคน
         
เป็นบันทึกตั้งแต่ 4 ก.ย. 44 นะครับ