KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 45 (5). เคล็ดลับวิธีทำงาน

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ  : 45 (5). เคล็ดลับวิธีทำงาน

  • วิธีทำงานแบบ KM มีเคล็ด (ไม่) ลับ
  • ข้อที่ ๑   ผู้บริหารอย่าคิดคนเดียว หรือคิดเฉพาะภายในกลุ่มผู้บริหาร    ให้ “โยนลูกบอลล์” ถามพนักงานระดับปฏิบัติด้วย   ทำเช่นนี้จนเป็นประเพณี   พนักงานจะคิดเก่งขึ้นทันตาเห็น   พนักงานจะคิดเชื่อมโยง มองภาพรวมเป็น (Systems Thinking)
  • ข้อที่ ๒  ใช้ AAR เป็นเครื่องมีอเรียนรู้ร่วมกันจากการทำงาน   ยิ่งใช้ BAR (คิดขึ้นโดย ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร แห่ง มน.) เป็นเครื่องมือเรียนรู้ร่วมกันก่อนการทำงาน จะยิ่งมีพลัง    ทำให้พนักงานเก่งขึ้นตลอดเวลา เก่งทั้งทีม (Team Learning)
  • ข้อที่ ๓  หาทางใช้ “พลังภายนอก” เข้ามา “สนธิพลัง” (synergy) กับงานของเรา    ทำได้โดยหาทางไปเรียนรู้วิธีการทำงานสู่ best (good) practice ของเขา    เอามาทดลองปรับใช้ในบริบทของเรา
  • ข้อที่ ๔  หาทางใช้ “พลังภายใน” ให้ “สนธิพลัง” กัน   ทำได้โดยรวบรวม “ผู้เชี่ยวชาญ” หลากหลายด้านที่องค์กรต้องการ    รวบรวมเรื่องเล่าเกี่ยวกับความสำเร็จ ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร    รวบรวม “ขุมความรู้ปฏิบัติ” ที่สกัดจากเรื่องเล่าเหล่านั้น   กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “ทำแผนที่คนดี และแผนที่ความดี” เอาไว้ใช้งาน และหมุนเกลียวความรู้ต่อเนื่อง
  • ข้อที่ ๕  วางระบบ ICT ให้เสริมการ ลปรร. ภายในองค์กร   และอำนวยความสะดวกต่อการเสาะหาความรู้จากภายนอกองค์กร
  • ข้อที่ ๖   ผู้บริหารทำตัวเป็น เชียร์ลีดเดอร์ คอยชักชวนคนชื่นชมความสำเร็จ   และเฉลิมฉลองความสำเร็จน้อยใหญ่

วิจารณ์ พานิช
๑๗ เมย. ๔๙

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)