หลักธรรมสำหรับผู้นำ

 วันสงกรานต์คงจะผ่านพ้นไปด้วยดี เช้านี้อากาศที่ขอนแก่นเย็นสบาย มีฝนตกพรำๆ และJJ กำลังเตรียมตัวเดินทางไป ลปรร ใน เวทีคุณเอื้ออำนวย เปิดทีวี เพื่อฟังสาระเช้าๆ ได้รับทราบว่า ประชาชนกำลังเริ่มเดืนทางกลับ กทม.เรื่มที่จะมีรถติด สถานี บขส หัวลำโพง คนคึกคัก

 ธรรมะเช้านี้ สำหรับผู้นำ และ การบริหารงานแบบ "บูรณาการ ไม่ใช่ บูรณากู"จากทีวีน่าสนใจครับ สบายๆวันหยุด แต่ไม่หลุดหน้าที่ ลองศึกษาครับ

 ถูกต้อง ( อาจไม่ถูกใจ) ตัดสินใจเพื่อชาติ

 รักสามัคคี

 ปรองดอง

 ไม่เบียดเบียน

 ไว้เนื้อเชื่อใจ

JJ