ความเห็น 22509

ภาวะผู้นำ กับ การบริหารงานแบบบูรณาการ (๔)

JJ
IP: xxx.144.143.6
เขียนเมื่อ 

ทีมงานเดินทางถึง "บ้านผู้หว่าน"ด้วยความสวัสดิภาพ และ ได้ ลปรร เบื้องหนา เบื้องลึก บางส่วนแล้วครับ