ทุกครั้งของการพิจารณาซีไม่ว่าของพยาบาล แพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์และวิชาชีพอื่นๆ    ดิฉันจะปวดศรีษะมากๆ       ดิฉันจะถูกต่อว่าจากน้องๆพยาบาลเป็นประจำ    ความจริงเรื่องนี้มีการพัฒนาตามผู้บริหารของแต่ละสมัยเพราะปัจจัยของการคิดจะแตกต่างกัน    ดิฉันเองก็เคยคิดว่าผู้ใหญ่ทำไมไม่นึกถึงเราบ้างนะ    แต่ดิฉันก็ยอมรับในคำตัดสินของคนที่เป็นนาย    ในปีนี้ท่านรัฐมนตรีมีนโยบายให้ยุติธรรมที่สุดในการคัดเลือก ส.ส.จ.      ดิฉันจะไปศึกษาและนำมาปรับใช้ที่สถาบันเพื่อลดข้อร้องเรียนให้มากที่สุดค่ะ      ขอสัญญา