* การเรียนในภาคเรียนสุดท้ายระดับมหาบัณฑิต หนีไม่พ้นการทำ วิทยานิพนธ์ หรือ

การศึกษา อิสระ ซึ่งก็ คือ การวิจัยนั่นเองความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดขมวดเข้าที่ภาคเรียนนี้

* บรรยากาศการเรียนก็เริ่มซาไป เนื่องจากทุกคนต้องแยกย้ายทำงาน

* การศึกษาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในฝัน

 เป็นชื่อเรื่องที่เลือกทำเพื่อเป็นงานวิจัยที่การันตีความรู้ ความสามารถที่เรียนมา

* ท่านที่แวะเวียนมาที่มีความรู้เรื่องนี้ขอความอนุเคราะห์ให้คำชี้แนะ เพื่อพบทางสว่าง

หรือเพื่อเป็นวิทยาทาน ให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีค่ะ