งานรักษาความปลอดภัยร่วมอนุรักวัฒนธรรมไทย  จัดพิธีรดนำขอพร บรรยาการสนุกสนาน

ขอพรหัวหน้างาน อ.อรุณ  จันทุมา 

นายวิลม  โคตรหนองปิง  หัวหน้าหมวด คทร.หมวดที่ 1 ยิ้มอย่างมีคงวามสุข

ผช.หัวหน้างาน  อ.เกษม  แก่...แล้วนะครับๆๆๆๆ