มหกรรม KM ราชการไทยสู่ LO

จ๊ะจ๋า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการคัดเลือกจาก สคส.แล้วว่าได้ดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ในหน่วยงานนั้นๆ และได้ผลดีนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และมีคลินิค KM เพื่อแสดงผลงานที่ดี และตอบข้อซักถาม


       

         สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

จะจัดงาน "มหกรรม KM ราชการไทยสู่ LO" และมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วมคือ กพร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2549  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  ห้อง Grand Ballroom ในงานครั้งนี้จะเชิญหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการคัดเลือกจาก สคส.แล้วว่าได้ดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ในหน่วยงานนั้นๆ และได้ผลดีนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  ในงานนี้จะขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ช่วยประชาสัมพันธ์ทางเวปไซด์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ 227 หน่วยงานทั่วประเทศเข้าร่วมงาน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน  600 คน และค่าใช้จ่ายในการร่วมงานนี้ 800 บาทต่อท่าน และท่านที่สนใจสามารถติดต่อกับ คุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส ซึ่งเป็นผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการของ สคส. ได้คะ
           งานนี้จะมีคลินิค KM โดยเชิญหน่วยงานราชการที่ได้ทำ KM แล้วได้ผลดีมาจัดนำเสนอผลงานโดยทางสคส. จะให้พื้นที่ในการนำเสนอผลงาน ซึ่ง สคส. มีเกณฑ์โดยการจับภาพและหน่วยงานดังกล่าวต้องจัดทำเอกสารจับภาพ เพื่อเข้าสู่การคัดเลือก และสคส. จะเชิญหน่วยงานที่มีผลงานที่โดดเด่น 10 หน่วยงาน (10 กรม ซึ่งจะต้องมีคุณกิจมาร่วมงาน) เพื่อประจำที่บู้ตเพื่อชี้แจงและตอบข้อสงสัย (คลินิค) และเป็นเสมือนพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
          งานมหกรรม KM ราชการไทยสู่ LO ครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าใจและเกิดความตื่นตัวในการจัดการความรู้ในหน่วยงานของตนเองและข้ามหน่วยงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผู้สนใจสมัคร www. Gotoknow.org เพื่อเข้ามาเขียนเรื่องราวดีๆ ที่ประสบผลสำเร็จเพื่อเกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จนเกิดเป็นชุมชนในสายงานราชการ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน KM ในกลุ่มราชการ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM creativeความเห็น (2)

เกษม ตันธนะศิริวงศ์
IP: xxx.135.35.136
เขียนเมื่อ 

     I think SKS has currently been leading Thai society in exchanging information through a KM approach. Having this catch-up activity obviously helps SKS define such ignorant problems, and other ideas would be raised to enhance more effective Thai KM. Of course, this even is part of KM. This shows a good signs of KM society in which it will help Thailand develop more and more.

จ๊ะจ๋า
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะที่เสนอข้อคิดเห็นที่ดี และอยากให้คนไทยเห็นความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ