IQA รอบที่ 6 ของ มน. มีดัชนีด้าน KM ด้วย

จึงอยากจะขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องติดตามให้ดี จะมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดระดับผู้ปฏิบัติในเช้าวันอังคารที่ 25 เม.ย. 49 และระดับผู้บริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดีและคณบดี) ในวันพุธที่ 26 เม.ย. 49

         วันสิ้นปีการศึกษา 2548 คือวันที่ 31 พ.ค. 49 และหลังจากนั้นภายใน 60 วัน ทุกหน่วยงานระดับคณะที่เป็น Teaching unit ของ มน. จะต้องจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปี (SAR/CAR/YAR) เพื่อเสนอท่านอธิการบดี จำนวนหน่วยงานละ 2 เล่ม เราทำกันเช่นนี้มาทุกปีติดต่อกันปีนี้นับเป็นปีที่ 6 แล้ว

         การประเมินในรอบที่จะถึงนี้จะมี 2 Parts คล้ายกันกับเมื่อปีก่อน ๆ

         Part A เน้น Process (อาจมีส่วนที่เป็น Input และ Output อยู่บ้าง) แบ่งเป็น 9 องค์ประกอบ (29 ดัชนี)

         Part B เน้น Output, Outcome แบ่งเป็น 7 มาตรฐาน (48 ตัวบ่งชี้)

         ส่วนที่แตกต่างไปจากปีที่แล้วคือ

         Part A เหมือนเดิม (เกือบ) ทั้งหมด เพียงแต่ว่าในรอบนี้มีการเพิ่มดัชนีชี้วัดเข้าไปอีก 1 ดัชนีซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ KM ทำให้จากเดิมเมื่อปีที่แล้วมีดัชนีรวมทั้งหมด 28 ดัชนีจะเพิ่มเป็น 29 ดัชนีในปีนี้ ดัชนีที่เพิ่มขึ้นมาคือ ดัชนีที่ 9.3 “การจัดการความรู้ในองค์กร” ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้ <Click>

         Part B ต่างจากปีที่แล้วมาก จึงอยากจะขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องติดตามให้ดี จะมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดระดับผู้ปฏิบัติในเช้าวันอังคารที่ 25 เม.ย. 49 และระดับผู้บริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดีและคณบดี) ในวันพุธที่ 26 เม.ย. 49

         การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีนี้อีกอย่างหนึ่งคือ จะมีเรื่องของ Accreditation และ Rating หรือ Ranking เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นผู้ประเมินในรอบนี้จะต้องผ่านการอบรมแบบเข้มข้น ให้เข้าใจตรงกันก่อนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างหาวันเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรมอยู่

         วันนี้ขอชี้แจงเบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (5)

JJ
IP: xxx.90.247.33
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านรองวิบูลย์

 สวัสดีวันสงกรานต์ครับ

 ต้องขอชื่นชม ที่ มน ปรับได้เข้ากับสถานการณ์ได้รวดเร็วมาก

 อบรมเมื่อใด แจ้งให้ทราบด้วยครับ หากมีโอกาสจะขอเข้าเรียนรู้ด้วยสักคนครับ

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

นับเป็นข่าวใหญ่ในรอบ 5 ปี ของวงการ IQA : Internal Quality Assurance (การประกันคุณภาพภายใน) ใน NU ที่น่าตื่นเต้นมากค่ะ

ดิฉันว่า สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างมากอีกอย่างหนึ่งก็คือ  แต่ก่อนผู้บริหารจะได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก่อนใคร  แต่ครั้งนี้ เป็นเรื่องแปลกมากที่ผู้ปฎิบัติจะได้ทราบข้อมูลก่อน  ดิฉันจะอดใจรอไหวไหมนี่  วันอังคารที่ 25 ขอเปลี่ยนสถานภาพ 1 วัน จะได้ไหมค่ะ   

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.148.252.235
เขียนเมื่อ 
เรียนท่านอาจารย์มาลินีครับ ความจริงแล้วไม่มีใครรับทราบก่อนใครครับ ผมแจ้งเรื่องแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะ ๆ ตลอดเวลา ไม่ใช่แจ้งเฉย ๆ ขอความคิดเห็น ขอความเห็นชอบด้วย ทุกระดับ จนถึงสภามหาวิทยาลัยด้วยซ้ำ ครั้งวันที่ 25-26 เม.ย. 49 จึงเป็นเพียงการสรุปรวบยอดเพื่อการปฏิบัติให้เข้าใจตรงกันเท่านั้น ตัวอาจารย์มาลินีเองอยู่ในเหตการณ์และติดตามเรื่องการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มาโดยตลอดจะพบว่าจริง ๆ แล้วก็เป็นเรื่องที่อาจารย์รู้ ๆ อยู่แล้วนั่นเอง
วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.148.252.235
เขียนเมื่อ 
เรียนท่านอาจารย์หมอ JJ ครับ กราบขอโทษด้วยครับที่ตอบช้า (ความจริงตอบไปครั้งหนึ่งแล้วแต่มีปัญหาไม่สามารถตีพิมพ์ได้เป็นปัญหาเรื่องการพิมพ์ภาษาไทยของผมบวกกับอะไรก็ไม่ทราบที่หาว่าผมใส่เลขรหัสผิดตลอดเวลาตอนสั่งตีพิมพ์) และขอขอบคุณที่ชมเราว่าปรับได้เร็ว จริง ๆ แล้วควรเร็วกว่านี้เยอะ แต่ก็อย่างที่รู้ เราต้องการออกแบบ IQA ให้เป็น 2 or 3 in 1 อยางมีทิศทางและเชื่อมโยงกับในระดับประเทศได้ด้วย จะได้ไม่ต้องเหนื่อยกันหลายรอบ แต่ในระดับประเทศของเราก็หาข้อสรุปให้อ้างอิงได้ช้าและยากมากมาโดยตลอด ถึงวันนี้ไม่สามารถรอได้แล้ว จึงตัดสินใจกันว่าจะดำเนินการกันตามที่เราคิดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายสูงสุด เรื่องโอกาสที่จะได้ ลปรร. ของอาจารย์กับชาว มน. นั้น เป็นของตายครับ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาเท่าที่ผมรับรู้ก็ตั้งแต่ผมเริ่มมารับผิดชอบงานด้าน QA ของ มน. ตั้งแต่ต้นปี 2544 ผมจะติดต่อขอความช่วยเหลืออีกในทุกโอกาสที่มีครับ
JJ
IP: xxx.90.247.110
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับท่านรองวิบูลย์

 ได้ "ลปรร" กับคน "คอ เดียวกัน" อย่างท่าน

   "มีความสุข ครับ"