cop ที่เคยทำกรรมที่เคยมี;)

Ms.Q
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิธีการขอดิฉันในช่วงต้นๆที่จะทำให้ cop Forum ดูเหมือนจะ active คือเมื่อ ดิฉันได้รับ mail เรื่องประกันคุณภาพ ก็เอาไปแขวนไว้ ที่ cop Forum

ดิฉันเริ่มขอตั้งชุมชนเมื่อ 04/11/2005 โดยการชักนำของคุณวิภัทร 

วิธีการของท่าน(คุณวิภัทร) คือ แวะมาคุย พร้อม file presentation ที่เต็มไปด้วยข้อดีข้อเด่น ของ PSU-COP-Forum ของ blog ;) มีหรือดิฉันจะไม่หลงกล อิอิอิ

แรกๆ ชวนกันแถวศูนย์คอมพิวเตอร์ มีคุณ อรทัย คุณรวีวรรณ และตัวดิฉันซึ่งคิดว่า เป็นพวกฝักใฝ่เรื่องนี้

เห็นว่าน่าจะมีคนอื่นบ้างจะได้ หลากหลายในความคิด เลย mail ไปชวนคุณรัติยา คณะวิทยฯ ซึ่งดิฉันเห็นว่ามีอะไรดีๆเป็นประเด็นมาเล่าสู่กันผ่านทาง mailing list บ่อยๆ 

พอได้ 4 คน ก็แจ้งคุณวิภัทรขอให้เปิด  PSU-COP-Forum ตั้งชื่อว่า cop ระบบคุณภาพ

วัตถุประสงค์ครั้งแรก เพียงอยากให้พูดคุยปัญหาการทำ คุณภาพ ช่วยกันถามช่วยกันตอบ

จะได้ทำงานอย่างไม่เครียดนักเพราะมีคน ร่วมปัญหากันอยู่

บรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบๆ

วิธีการขอดิฉันในช่วงต้นๆที่จะทำให้ cop Forum ดูเหมือนจะ active คือเมื่อ ดิฉันได้รับ mail เรื่องประกันคุณภาพ ก็เอาไปแขวนไว้ ที่ cop Forum

ตอนนั้นยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้าน KM คิดว่าทำไปแบบลูกทุ่ง ;)

 จบตอน 1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แวบเดียวความเห็น (0)