- วันนี้ทำเอกสารการใช้งาน AntiVir PersonalEdition Classic ต่อ และทำการแปลงไฟล์เอกสารการใช้งาน AntiVir (AntiVir PersonalEdition Classic) จากไฟล์ .odp  เป็นไฟล์  .pdf 

     - ทำ ftp server บน Windows XP ด้วย cerebus

     - การทำ ftp server บน LinuxTEL 7.0

     - ทดสอบการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลจาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub

      ศึกษารายละเอียดและดาวโหลดขั้นตอนการติดตั้งและใช้งานได้ที่

     - ติดตั้ง moodle บน Fedora Core 4

  • ใช้คำสั่ง yum install moodle ในการติดตั้ง ซึ่งมันจะช่วยให้เราติดตั้งได้เร็วขึ้น

    ** Moodle เป็นซอฟต์แวร์ Open Source ที่ใช้สำหรับทำคอร์สหรือบทเรียนออนไลน์