กำเนิด NUKM Blog (ตอน2)

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แล้ววันที่ 6 พ.ค. 48 Cop สำนักงานเลขาฯ ก็คลอดออกมาได้ และเมื่อคลอดออกมาแล้วก็เลี้ยงง่าย โตไว สุขภาพสมบูรณ์ทีเดียว เนื่องจาก ประเด็นความสนใจร่วม ชัดเจน

ติดตาม กำเนิด NUKM Blog (ตอน1) ได้ที่  "Click"

ต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นให้ดีกันก่อนนะค่ะว่า ดิฉันกำลังเล่าที่มาของการเกิด NUKM Blog  หาใช่ที่มาของ NUKM

เกี่ยวกับที่มาของ NUKM ต้องยกให้ท่านอาจารย์วิบูลย์ (ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) เป็นผู้เล่า เพราะท่านสร้างมากับมือ (สมอง+หัวใจ) อีกทั้ง NUKM ยังเป็นพี่ใหญ่ที่เกิดก่อน เป็นฐานให้ NUKM Blog เกิดตามมาได้ เพียงแต่ว่า พี่น้องคู่นี้ เกิดไม่ห่างกันเท่าไหร่ ประวัติและหน้าตาอาจดูคล้ายกัน

หลังจากที่ดิฉันพยายามดูดซับทฤษฎี KM เข้ามาในสมองทั้งอ่านและอบมาพอสมควร ท่านอาจารย์วิบูลย์ ก็พยายามช่วยด้วยการริเริ่ม idea ให้ดิฉันสร้าง Cop เล็กๆ จากการรวมตัวกันของหน่วยประกันและงานวิจัยที่อยู่ใกล้ตัวก่อน (วันที่ 14 มี.ค. 48)  เรื่องที่เราเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในคราวนั้น เป็นเรื่องที่ Facilitator (อ.วิบูลย์ + อ.มาลินี) คิดให้เองว่าเป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างมีของดี ที่อยากนำมาแบ่งปันให้รู้ การคุยกันทำให้ต่างฝ่ายได้รับความรู้ก็จริง  แต่ดิฉันค้นพบภายหลังว่า ที่พยายามเบ่งแล้ว แต่ชุมชนก็ยังไม่คลอด (พบกันครั้งเดียวจากนั้นไม่ได้พบกันอีก) เป็นเพราะ ประเด็นความสนใจร่วม ยังไม่ชัด  ส่วนรูปแบบและเครื่องมือที่ยังไม่เหมาะสม เช่น Dialougue, Deep listening, Note taker ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึง แต่รองลงมา

 ผ่านมาเดือนกว่า Cop ยังคงตั้งท้องแต่ไม่ยอมคลอด ระหว่างนั้น คุณอนุวัทย์  เรืองจันทร์  หัวหน้าสำนักงานเลขา คณะสหเวชฯ ก็ได้มาปรึกษากับดิฉัน ถึงเรื่องการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการคณะ ว่าจะมีแนวทางในการกำหนดดัชนีและเกณฑ์การประเมินในองค์ประกอบที่ 10 ที่เกี่ยวกับภารกิจหลัก  อย่างไรดี  เนื่องด้วยสำนักงานเลขาฯ เป็นกลุ่ม Non-Teaching ในมุ้งของกลุ่ม Teaching (คณะวิชา) และยังไม่มีใครช่วยทำเกณฑ์กลางของการประเมินคุณภาพให้เลย  ทำให้สำนักงานต่างๆ มีรูปแบบการประเมินต่างๆ กัน  เทียบเคียงกันได้ยาก

เหมือนสวรรค์โปรด  ดิฉันมองเห็นหนทางคลอด Cop ได้ 1 Cop แล้ว  เพราะเมื่อให้คุณอนุวัทย์เลียบเคียงถามสำนักงานเลขาฯ คณะต่างๆ ใน มน. ทำให้ทราบว่าต่างก็มีใจตรงกันที่ต้องการจะแก้ปัญหาข้อนี้ หน่วยประกัน จึงทำหน้าที่เป็น FA ให้ทันที  แล้ววันที่ 6 พ.ค. 48 Cop สำนักงานเลขาฯ ก็คลอดออกมาได้  และเมื่อคลอดออกมาแล้วก็เลี้ยงง่าย โตไว  สุขภาพสมบูรณ์ทีเดียว  เนื่องจาก  ประเด็นความสนใจร่วม ชัดเจน (ภายในเดือนเดียวพบกันถึง 2 ครั้ง)

ยังค่ะ ยังไม่จบ เพราะถึงตอนนี้ NUKM Blog ก็ยังไม่เกิด   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (3)

สมลักษณ์
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มาลินี

  • สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดย้อนหลังครับ :)
  • อ่านเรื่องกำเนิด NUKM blog แล้วสนุกดีครับ เหมือนติดตาม"แดจังกึม" ยังไงยังงั้นเลยครับ
  • ดูเนื้อหาในการเล่าแล้ว อาจจะได้ 8-12 ตอนนะครับ
  • เป็น series ยาวเลยครับ
  • ขอขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆ นะครับ
JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

HAPPY BD

 ALWAYS KAIZEN/JJ

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณทั้งท่านอาจารย์สมลักษณ์  และท่านอาจารย์ JJ ที่ดิฉันรักและนับถือยิ่ง  อาจารย์ทั้งสองท่าน เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในการทำงานแบบกัดไม่ปล่อย  ด้วยแม่แบบที่ดีเช่นนี้  ดิฉันไม่กล้าที่จะท้อแท้