ของฝากหัวหน้างาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตากจะมีสิ่งที่คอยกระตุ้นเตือนหัวหน้างานอยู่เสมอ

          ฝากหัวหน้างานทุกท่าน ในการดำรงบทบาทของหัวหน้างานในโรงพยาบาลนั้น เราจะต้องเป็นทั้งหัวหน้าและผู้ปฏิบัติเองด้วย ไม่ใช่ใช้ลูกน้องอย่างเดียว ตัวเองต้องทำเป็นด้วย ต้องทำด้วย  ต้องรู้จักประสานงานกับผู้อื่นได้ ต้องรู้จักทำงานเป็นทีมคร่อมหน่วยงานได้ โดยรู้จักเป็นทั้งผู้นำทีมและผู้ตามทีมได้ ต้องหมั่นตรวจตราดูว่างานของตนเองนั้นได้ทำครอบคลุมดีแล้วหรือยัง มีคุณภาพแล้วหรือยัง แบ่งงานลูกน้องให้เป็นสัดส่วนชัดเจน ไม่ใช่ให้แค่รอรับคำสั่งเราอย่างเดียว จะทำให้เขาไม่ได้ฝึกการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง และหากเราไม่อยู่ ไปราชการ ไปประชุมหรือไปที่อื่นงานก็ต้องไม่เสียด้วย เมื่อหัวหน้างานได้กำหนดกฎเกณฑ์หรือกติกาขึ้นในหน่วยงานของตนเองแล้ว หัวหน้าก็อย่าละเมิดกฎเสียเอง และต้องรู้จักเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)