การขับเคลื่อนงาน

  ติดต่อ

  เป็นการชี้แจงทำคตวามเข้าใจแก่หัวหน้างานและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก  

        การขับเคลื่อนการทำงานและการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตาก จะใช้ทั้ง แนวดิ่งและแนวราบ โดยแนวดิ่งผ่านตามสายบังคับบัญชา มีการติดตามงานและตัวชี้วัดโดยหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน แต่เพื่อไม่ให้เกิดจุดบอดในบางงาน จึงต้องใช้การขับเคลื่อนแนวราบเข้าไปช่วยด้วย บางงานที่งานอาจทำได้ไม่ดีพอ อาจจะเป็นจากสาเหตุใดก็ตาม ผมจะใช้ทีมแนวราบเข้าไปช่วยขับเคลื่อนด้วย หรือบางทีงานอาจซับซ้อนที่คนในงานนั้นๆ 2-3 คน ทำไม่ไหว ทำไม่ได้หรือไม่รู้จะทำอย่างไร ก็จะใช้ทีมคร่อมหน่วยงานในแนวราบเข้าไปช่วยผลักดัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

หมายเลขบันทึก: 23661, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:43:20+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #kmกับงานประจำ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)