การขับเคลื่อนงาน

เป็นการชี้แจงทำคตวามเข้าใจแก่หัวหน้างานและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก

        การขับเคลื่อนการทำงานและการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตาก จะใช้ทั้ง แนวดิ่งและแนวราบ โดยแนวดิ่งผ่านตามสายบังคับบัญชา มีการติดตามงานและตัวชี้วัดโดยหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน แต่เพื่อไม่ให้เกิดจุดบอดในบางงาน จึงต้องใช้การขับเคลื่อนแนวราบเข้าไปช่วยด้วย บางงานที่งานอาจทำได้ไม่ดีพอ อาจจะเป็นจากสาเหตุใดก็ตาม ผมจะใช้ทีมแนวราบเข้าไปช่วยขับเคลื่อนด้วย หรือบางทีงานอาจซับซ้อนที่คนในงานนั้นๆ 2-3 คน ทำไม่ไหว ทำไม่ได้หรือไม่รู้จะทำอย่างไร ก็จะใช้ทีมคร่อมหน่วยงานในแนวราบเข้าไปช่วยผลักดัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#kmกับงานประจำ

หมายเลขบันทึก: 23661, เขียน: 12 Apr 2006 @ 09:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)