สัมมนาสายสนับสนุน ทันตะ มข 1

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กลับจาก ระยอง

หลังจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง "บุคลากรสายสนับสนุนจะเอื้อให้คณะทันตแพทยศาสตร์บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร " สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี กลับจากระยองในวันที่ 9 เมษายน 2549 หน่วยประกันคุณภาพการศึกาได้มีแบบประเมินเพื่อประเมินและรับทราบ ความคาดหมาย สิ่งที่ได้เกินความคาดหมาย สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหมาย สิ่งที่อยากปรับปรุงและสิ่งที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาคณะฯต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการบ้านที่ อาจารย์เก่ง ฝากให้ทุกคนทำ KPI ของแต่ละคน งานนี้ งานโยบายและแผนจะจัด KM เพื่อช่วยกันทำการบ้าน ต่อไปนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (2)

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ผมก็ได้ร่าง KPI ของตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล ที่ได้รับความรู้มาจาก ปขมท. ถ้าได้ลปรร. กันก็จะดีมากเลยครับ
บุญ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

KPI ที่อาจารย์จงรักษ์สอน จะมีแบบฟอร์มหลายแบบฟอร์ม เริ่มที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ แล้วโครงการ กิจกรรม แล้วดูว่าคน 1 คน ทำกิจกรรมอะไร ตั้งเป้าหมายอะไรเป็นตัวชี้วัด ลองเปิดเว็ปคณะวิทยาการจัดการได้นะคะ แบบฟอร์มมีในเว็ป http://ms.kku.ac.th/bsc/ ส่วนการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ถ้าทำแล้วคงได้แลกเปลี่ยนกันค่ะ

ความคิดเห็นส่วนตัวเห็นว่า KPI ที่เรียนรู้จาก การประชุม ปขมท ง่ายดีและตรงประเด็นดีค่ะ

ตัวชี้วัดง่ายที่สุดคือวัดความพึงพอใจผู้รับบริการค่ะ เรื่อง เวลา ความถูกต้อง คิดดดยเอาผู้รับบริการการหลักค่ะ