ความเห็น 21444

สัมมนาสายสนับสนุน ทันตะ มข 1

บุญ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

KPI ที่อาจารย์จงรักษ์สอน จะมีแบบฟอร์มหลายแบบฟอร์ม เริ่มที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ แล้วโครงการ กิจกรรม แล้วดูว่าคน 1 คน ทำกิจกรรมอะไร ตั้งเป้าหมายอะไรเป็นตัวชี้วัด ลองเปิดเว็ปคณะวิทยาการจัดการได้นะคะ แบบฟอร์มมีในเว็ป http://ms.kku.ac.th/bsc/ ส่วนการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ถ้าทำแล้วคงได้แลกเปลี่ยนกันค่ะ

ความคิดเห็นส่วนตัวเห็นว่า KPI ที่เรียนรู้จาก การประชุม ปขมท ง่ายดีและตรงประเด็นดีค่ะ

ตัวชี้วัดง่ายที่สุดคือวัดความพึงพอใจผู้รับบริการค่ะ เรื่อง เวลา ความถูกต้อง คิดดดยเอาผู้รับบริการการหลักค่ะ