โฉมหน้า "ผู้เรียนไทย" ในอนาคต

การที่ผู้เรียนจะมีความรู้ได้นั้น ไม่ใช่ครูเพียงฝ่ายเดียว มันขึ้นอยู่กับการปลูกฝังคนในครอบครัวด้วย หน้าที่ของครูคือการเติมความรู้ให้กับผู้เรียน

จากหนังสือ ปฏิรูปการเรียนรู้ : ผู้เรียนสำคัญที่สุด, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543

ภายในมีการกล่าวไว้ว่า
เก่ง ดี มีความสุข" คือคุณลักษณะสำคัญของผู้เรียนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

เก่ง คือคนที่มีสมรรถภาพสูงในการดำเนินชีวิต มีความรอบรู้ในเรื่องของไทยและสากล ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี รู้จักแก้ปัญหาและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้

 

ดี คือคนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งทางด้านจิตใจ และพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวินัย เอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่น มีเหตุผล รับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตสำนึกในประชาธิปไตย รักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข

 

มีความสุข คือคนที่มีสุขภาพดี ทั้งกายและจิต ร่าเริงแจ่มใส รู้จักและเข้าใจตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสุขในการเรียนรู้และการทำงาน มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง ปลอดพ้นจากอบายมุข และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงแก่อัตภาพ

 

นอกจากนี้แล้ว สิ่งที่จะขาดเสียมิได้สำหรับคุณสมบัติที่พึงปรารถนาของผู้เรียนในอนาคตคือ จะต้องเป็นผู้ที่ รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาคุณลักษณะทั้ง 3 ประการดังกล่าวข้างต้นให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

ต่อไปนี้ผู้ปกครองไม่ต้องห่วงกับการศึกษาของบุตรอีกต่อไป เพราะครูจะทำหน้าที่ตามแนวพระราชบัญญัติ อย่างเต็มความสามารถ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR.Library

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 23622, เขียน: 11 Apr 2006 @ 19:37 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

noise1
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
เขียนได้ดี เหมาะ  สถานะการณ์ปัจจุบัน
อ.หนึ่ง
IP: xxx.147.63.2
เขียนเมื่อ 
  • ตั้งชื่อเรื่องได้น่าอ่านมาก ผมเห็นในลิ้งด้านล่างของ Gotoknow พออ่านชื่อเรื่องแล้วสะดุดตามาก อดไม่ได้ที่จะต้องคลิกเข้ามาอ่าน แต่พอเข้ามาดูรูปคนเขียนแล้วรู้สึกว่าคุ้นๆ หน้าตาเหมือนเคยรู้จัก พอดูชื่อ อ้าวนี่มันเจ้าดรีมนี่นา เอ้าให้กำลังใจกันหน่อย นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับ
โอ๋-อโณ
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

สังเกตว่าคุณ"คนเขียนข่าว" มักจะนำสิ่งดีๆมาฝากกันอยู่เรื่อยนะคะ จุดประกายความคิดดีค่ะ

ขอชมว่ารูปคนเขียนก็สวยค่ะ ดูเพลินเจริญตาดี ในประวัติย่อน่าจะเอารูปไล่มาจากสมัยเด็กๆ มาใส่เรียงให้ดูวิวัฒนาการความสวยนะคะ *~*

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.134.75
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์ "คนเขียนข่าว"
  • ได้ข้อคิดจากเรื่องของอาจารย์ โดยเฉพาะวิธีการจับประเด็นหลักได้ชัดเจน
  • ขอขอบคุณอีกครั้ง
เขียนเมื่อ 

this blog looks interesting for me krab.

Have a nice day ...greeting from Perth...