ความเห็น 21333

สัมมนาสายสนับสนุน ทันตะ มข 1

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ผมก็ได้ร่าง KPI ของตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล ที่ได้รับความรู้มาจาก ปขมท. ถ้าได้ลปรร. กันก็จะดีมากเลยครับ