ครูเพื่อศิษย์ : อาจารย์ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ

          เ พื่อแสดงความชื่นชมครูดี   เนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ ผมจึงลงบันทึกเพื่อแสดงความเคารพบูชาครูดี ครูเพื่อศิษย์ อาจารย์ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ผู้เป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ ๑๐  โรงเรียนเบญจมราชาลัย   สอนวิชาเคมี

          ในการเสวนา เรื่องปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ผมฟังท่านเล่าวิธีการเตรียมการสอนของท่าน   ตั้งแต่การทำความเข้าใจเด็ก   นำมาออกแบบการเรียนรู้   ความเอาใจใส่เด็ก   แล้วผมสรุปกับตัวเองว่า นี่คือ “ครูเพื่อศิษย์” ตัวจริงเสียงจริง   สมควรแล้วที่ทางราชการแต่งตั้งให้เป็นครูระดับ ๑๐ เทียบเท่าศาสตราจารย์    ผมจึงถ่าย สไลด์ PowerPoint ที่ท่านใช้นำเสนอเอามาฝากด้วย    เพื่อเผยแพร่ความเป็นครูชั้นยอดของท่าน

          ข้างล่างคือบันทึกของผม (ด้วย iPhone) ระหว่างฟังท่านพูด

ศรีลักษณ์  เบญจมราชาลัย
  ปฏิรูปการเรียนรู้
  ให้ นร ทำ QCC เพื่อพัฒนาตนเอง
  เด็กเรียนทักษะชีวิต EQ ผ่านชิ้นงาน
  ประเมินความก้าวหน้าของศิษย์
  ให้สอนเพื่อน

  พัฒนาครูด้วยระบบ คข   คืนครูสู่ นร
  ครูดีในดวงใจ ต้องไม่มุ่งวิทยฐานะ  มุ่งศิษย์
 

อ.ศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ คือคนสวมแว่น

 

 

 

 

บรรยากาศในห้องประชุม

   

วิจารณ์  พานิช
๑๕ ม.ค. ๕๒


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
  • ขอคารวะ
  • ครูเก่ง ครูดีด้วยคนครับ
  • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 

กราบงามๆ สามคราวันทาครูผู้ประเสริฐ

ศิษย์งามเลิศเพราะครูดีที่พร่ำสอน

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์หมอ ผมได้มีโอกาสอ่านบทความของอาจารย์ที่ได้เขียนเรื่อง

ปฏิรูปการศึกษารอบสอง

เมื่ออ่านแล้วก็นึกอยากเข้าร่วมสังเกตการณ์ในวงเสวนาด้วย
จึงได้ลางานไปร่วมรับฟัง

ก็ได้มีโอกาสฟัง อ.ศรีลักษณ์เล่าให้ฟังด้วยครับ
ประทับใจมากกับ "จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู" ของท่าน

แต่ผมสะกิดใจอยู่นิดเดียว ที่ อ.ศรีลักษณ์เล่าให้ฟังว่า
จริงๆ แล้วท่านชอบฟิสิกส์
แต่ที่มาเป็นครูเคมี ก็เพราะ
ความประทับใจที่บรรดา "ครูเคมี" ของ อ.ศรีลักษณ์
(ท่านได้กล่าวถึงหลายท่าน แต่ขออภัยที่จำไม่ได้)
ได้เป็นต้นแบบ และเป็นแรงบันดาลใจ
ที่ทำให้ อ.ศรีลักษณ์ กลายมาเป็นครูเคมี
ที่มุ่งมั่นและทุ่มเท ในการถ่ายทอดให้แก่บรรดาลูกศิษย์
เหมือนกับที่ครูของท่านได้เคย "ทำให้ดู อยู่ให้เห็น"


หรือสิ่งที่ อ.ศรีลักษณ์ได้สะท้อนออกมา
อาจแสดงให้เห็นนัยยะที่ว่า

"สิ่งที่ครูเป็น" นั้นอาจมีความหมาย
และมีอิทธิพลต่อศิษย์มากกว่า "สิ่งที่ครูสอน"

สุดท้าย ในโอกาสวันครู
ผมขอแสดงคารวะจิตต่อ อาจารย์หมอวิจารณ์
อาจารย์ศรีลักษณ์ ตลอดจน เหล่าครูบาอาจารย์ ทุกท่าน
ที่ได้ร่วมกันสร้างอนาคตของชาติ
และฝากมรดกทางปัญญาไว้ให้แผ่นดินเรา

จุฑารัตน์
IP: xxx.8.24.186
เขียนเมื่อ 

เป็นลูกศิษย์ของ อ.ศรีลักษณ์ ที่ รร.เบญจมราชาลัย ปีการศึกษา 2521-2522 ประทับใจในความทุ่มเท ตั้งใจสอนของอาจารย์ที่มีต่อลูกศิษย์ ไม่เคยเห็นอาจารย์โกรธศิษย์ อาจารย์ศรีลักษณ์มีความเมตตาต่อศิษย์ อาจารย์เคยเรียกไปพบในห้องพักครูเมื่อสังเกตเห็นศิษย์ยังไม่เข้าใจในเรื่องที่เรียน และอธิบายจนศิษย์เข้าใจ จึงประทับใจ รักและเคารพอาจารย์ศรีลักษณ์มาก ภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ของอ.ศรีลักษณ์ และดีใจที่ได้เรียนที่ รร.เบญจมราชาลัย เพราะอาจารย์ทุกท่านมีความตั้งใจในการสอนมาก

ได้ร่วมชื่นชมไว้ในบันทึกนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/nongnarts/322230