ปฎิบัติธรรมแบบพุทธมหายาน (10) : บริการการศึกษาของฉือจี้

         ฉือจี้มีสถาบันการศึกษาทุกระดับ

ฉือจี้มีเป้าหมายด้านการศึกษาให้คนไต้หวันและชาวฉือจี้สากลเข้าถึงหลักคุณธรรม 3 ข้อคือ
1. ความรู้จักประทับใจผู้อื่นได้ (ความสำนึกในบุญคุณของคนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว)
2. ความรู้จักเคารพยกย่องให้เกียรติผู้อื่น (ความสำนึกในการถ่อมตนรับใช้และบริการ)
3. ความรักเพื่อนมนุษย์ (ความรู้สึกเหมือนเป็นญาติพี่น้องครอบครัวเดียวกัน - ภราดรภาพ)

         ฉือจี้เน้นว่า  จะต้องศึกษาเรียนรู้ที่จะฝึกตนเองให้มีคุณธรรมทั้งสามข้อนี้ในชีวิตประจำวันจึงจะเรียกได้ว่ามีความก้าวหน้าทางการศึกษาชีวิต

วิจารณ์  พานิช
 27 มี.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)