แผนงานร่วมของกลุ่ม "สร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมนอกสถานศึกษา"

            จาก Workshop วาระหลักสสส. ปี 49  "60 ปี 60 ล้านความดีเริ่มที่เด็กและเยาวชน"เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 49 ที่เซอร์ เจมส์ รีสอร์ท   กลุ่ม 2 "สร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมนอกสถานศึกษา"  ได้นำเสนอกิจกรรมด้านการพัฒนาสุขภาวะเยาวชนที่โครงการ/แผนงาน มีแผนดำเนินการในปี 2549 เพื่อสร้างภาพรวมร่วมกัน   ดังนี้

         1. ค่ายอาสาเพื่อพัฒนาเยาวชน สำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิใน 3 จว. ภาคใต้ โดย วพส. จะเป็นองค์กรประสานงาน

         2. ค่ายสุขภาวะเพื่อเยาวชน มุ่งสร้างจิตอาสา, การพัฒนาหลักสูตร และสร้างเยาวชนแกนนำ

         3. สนับสนุนโรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์ให้มีทั่วประเทศ

         4. สนับสนุนให้เด็กสามารถทำบัญชีครอบครัว/ บัญชีครัวเรือน

          5. จัดโครงการวิจัยสุขภาวะสามเณรในโรงเรียนปริยัติธรรม

          6. จัดกิจกรรมกับเด็กด้อยโอกาสในครอบครัวคนคุ้ยขยะ  รับผิดชอบโดย แผนงานแรงงานนอกระบบ

           7. โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ "ตามรอยเท้าพ่อ"  มี นพ. บัณฑิต  ศรไพศาล เป็นผู้รับผิดชอบแผนงาน มีกิจกรรมตลอดปี 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ประสานงานกลุ่มกิจกรรมนอกสถานศึกษาความเห็น (0)