คลังความรู้(Knowledge Asset) หัวข้อลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น

  Contact

  ได้จากการทำกิจกรรมธารปัญญาเมื่อ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางคุณลิขิตได้บันทึกเป็นขุมทรัพย์ความรู้ไว้  

ประเด็นหลัก/หลักการสำคัญ 1.การปฏิบัติงาน

เรื่องเล่า

-ปฏิบัติตามกฎของ รพ. QP WI มีการพูดคุยกันภายในงาน ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
-มีการพัฒนางาน ทำแบบฟอร์มแยกประเภทข้อมูลในรูปแบบ Excel การรวบรวมข้อมูล
-มีการประยุกต์การนวดเอามาผสมผสานกัน
-มีการเรียนรู้งาน Power Point จากผู้รู้ในโรงพยาบาล

-สอนด้าน Computer ให้กับเพื่อนร่วมงาน

แหล่งข้อมูล นิตยา  อรุณ งานการแพทย์แผนไทย

ประเด็นหลัก/หลักการสำคัญ 2.การมีส่วนร่วมกิจกรรม

เรื่องเล่า

-หัวหน้างานมีส่วนสำคัญ มีการจัดให้เจ้าหน้าที่ในงานได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน ถ้าเวลาการอบรมน้อย ก็ต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมฟัง และมาถ่ายทอดในงาน

ประเด็นหลัก/หลักการสำคัญ 3.พฤติกรรมการบริการ

เรื่องเล่า

-ยิ้มทักทายผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ ทุกคน พูดจาไพเราะ สามารให้คำแนะนำในส่วนของโรงพยาบาล และ งานที่ทำได้เป็นอย่างดี

-มีจิตใจเอื้อเฟื้อกับคนทั่วไปที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล

1.ทักทายคนไข้ ด้วยวาจาสุภาพจะทำให้คนไข้กล้าที่จะพูดและขอความช่วยเหลือจากเรา

2.มีน้ำใจกับคนไข้ เห็นคนไข้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะเข้าไปพูดคุย ถามอาการเสมอ
3.เป็นคนขี้เล่น ไม่โกรธใครง่าย
4.มีไหวพริบดี เช่น มีคนไข้ออกมาจากห้องตรวจ โดยแสดงอาการ งง แสดงว่าคนไข้คนนี้อาจจะต้องการความช่วยเหลือแล้ว ก็จะรีบเดินไปถามทันที

5.เป็นผู้ตรวจทานที่ดี จะตรวจดูประวัติและการสั่งว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องอาจต้องถามพยาบาลซ้ำอีกที

แหล่งข้อมูล นิตยา  อรุณ  งานการแพทย์แผนไทยและสารภี  สายพิรุณ งาน OPD.

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In PracticalKM

Post ID: 23526, Created: , Updated, 2012-06-21 14:08:57+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #kmกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (0)