แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

สภาวะโลกปัจจุบัน
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียนปริญญาโท ของนักศึกษามหาวิทยลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมความเห็น (2)

วิชัย
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

ทดสอบ

อย่าลืมไปที่ www.watpon.com และ http://gotoknow.org/whch8435

สภาวะโลกร้อน
IP: xxx.29.18.253
เขียนเมื่อ 

ภาวะโลกร้อนเป็นภัยพิบัติที่มาถึง โดยที่เราทุกคนต่างทราบถึงสาเหตุของการเกิดเป็นอย่างดี นั่นคือ การที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอซซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงาน เราต่างทราบดีถึงผลกระทบบางอย่างของภาวะโลกร้อน เช่น การละลายของน้ำแข็งในขั้วโลก ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ความแห้งแล้งอย่างรุนแรง การแพร่ระบาดของโรคร้ายต่างๆ อุทกภัย ปะการังเปลี่ยนสีและการเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ ประเทศตามแนวชายฝั่ง ประเทศที่เป็นเกาะ และภูมิภาคที่กำลังพัฒนาอย่างเอเชียอาคเนย์

เป็นเวลาหลายล้านปีมาแล้วที่โลกปกคลุมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้รังสีความร้อนสะท้อนกลับออกไปได้หมด ถือเป็นระบบการทำความร้อนตามธรรมชาติ ที่ทำให้โลกมีอุณหภูมิที่เหมาะสมและอุ่นพอที่สิ่งมีชีวิตจะเจริญเติบโตได้ แต่ทุกวันนี้การขยายตัวอย่างมากของภาคอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการทำลายสมดุลทางธรรมชาติของโลกอย่างรุนแรง

 

มนุษย์ก่อให้เกิดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น เป็นเวลานานแล้ว จากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่นถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน ปรากฏการณ์นี้เองที่เป็นการเพิ่มปริมาณก๊าซที่ปกคลุมโลก จนนำไปสู่ภาวะอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและคาดการณ์ไม่ได้ กรีนพีซเชื่อว่า การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างเป็นระบบและเอาจริงเอาจัง จะสามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากการทำลายระบบนิเวศน์ของโลกที่จะส่งผลโดยตรงต่อมนุษย์ได้

ในระดับโลก กรีนพีซมุ่งเป้าความสนใจไปยังการรณรงค์กับสาธารณชน และผู้กำหนดนโยบายต่างๆ ให้รับรู้ถึงอันตรายที่อยู่เบื้องหลังการทำเหมืองแร่ที่ขาดความเข้มงวด และการใช้เชื้อเพลิงฟอซซิล

ในระดับภูมิภาค กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มุ่งเป้าไปที่การเป็นประจักษ์พยาน ในผลกระทบของภาวะโลกร้อน และการกระตุ้นให้สาธารณชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางของนโยบายด้านพลังงาน ของภูมิภาคในอนาคต โดยผลักดันให้มีการเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ไปใช้แหล่งเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานสะอาดและยั่งยืน

การรณรงค์เรื่องภูมิอากาศและพลังงาน เป็นงานที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากอุตสาหกรรม ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน และโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ด้วยเหตุนี้ ทางกรีนพีซพยายามผลักดันการใช้พลังงานสะอาด แทนการพึ่งพาพลังงานสกปรก ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนนโยบายและโครงการผลิตพลังงาน โดยใช้พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ให้แพร่หลาย และรณรงค์ให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือก (พลังงานสะอาด) อย่างมีประสิทธิภาพ