วันที่ 10 เม.ย.49   มีการประชุมบอร์ดของ สคส.   มีการนำเสนอ 4 เรื่อง
1. ความภาคภูมิใจในการทำงานในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา   คุณธวัชนำเสนอแทนคุณอุรพิณผู้เขียนเอกสาร   ความภูมิใจในเอกสารมีหลายด้านเกี่ยวกับ KM สัญจรไปบุรีรัมย์เมื่อ 6 - 8 มี.ค.49   แต่เรากำหนดให้นำเสนอใน 2 นาที   คุณธวัชจึงเลือกเสนอพลังของการทำ AAR บนรถบัสที่ใช้เดินทางไป - กลับบุรีรัมย์
2. การเปลี่ยน (อภิวัฒน์) บทบาทของ สคส. ให้ทำหน้าที่เชื่อมร้อยโครงข่าย KM ของประเทศมากขึ้น   นำเสนอโดยคุณวรรณา
3. เวทีนวัตกรรมการเรียนรู้
4. เวทีนวัตกรรมเด็กและเยาวชน   รายการที่ 3 - 4 นำเสนอโดยคุณนภินทร

บอร์ด สคส. ชื่นชม
(1) ผลงานที่ผ่านมาของ สคส.
(2) ความสามารถในการนำเสนอของเจ้าหน้าที่ของ สคส.   ผมเดาว่ากรรมการคงจะเห็นพลัง KM ที่เราทำกันภายใน สคส.


ที่ผมประทับใจ  คือบอร์ดช่วยกัน "โยนลูกบอล" (ภาษาโตโยต้า) หรือ "มอบสิ่งท้าทาย" (challenges) ให้ สคส. ไปคิดทำได้แก่
(1) ความยั่งยืนของ สคส.   ไม่ใช่จบโครงการที่ได้รับทุนจาก สสส. ในเดือน ก.พ.51   แล้วเลิกดำเนินการ   บอร์ดแนะนำให้เตรียมการสร้างความเป็นสถาบันที่ยั่งยืนต่อเนื่องเสียแต่บัดนี้
(2) ให้เข้าไปรองรับงาน "สร้างเสริมสุขภาวะ" ใน 13 แผนของ สสส. ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
(3) ให้เน้นบทบาท "สร้างความรู้" ในด้านที่การวิจัยอาจจะแสดงบทบาทได้ไม่ชัดเจนนัก   โดยเฉพาะด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
(4) ให้เน้นประเด็น KM เพื่อยกระดับจิตใจ
(5) การเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหารแบบรวมศูนย์   ควบคุม  สั่งการ  ไปสู่วัฒนธรรม/ระบบคิดแบบ KM
(6) การเข้าไปใช้พลังสร้างสรรค์ในสังคม   โดยเฉพาะของเยาวชนซึ่งควรเอาใจใส่เยาวชนนอกโรงเรียนให้มาก

สคส. เรายินดีรับคำท้าทายเหล่านี้   โดยเรามีความเชื่อ 2 ข้อ
(1) จะขับเคลื่อนด้วยวิธีคิดเชิงบวกด้วยความสำเร็จ
(2) ในเวลาไม่ถึง 2 ปีที่เหลือของโครงการ 5 ปีแรก   ถ้าเราทำให้เกิดผลสำเร็จได้สัก 1/5 - 1/4 ของที่บอร์ดแนะนำ   ผมถือว่าได้ผล 100%

วิจารณ์  พานิช
 11 เม.ย.49